Miesięczne archiwum: maj 2022

Stypendia ZLP w RP dla absolwentów Szkół Leśnych

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP sfinansowała po raz kolejny stypendia dla uczniów ostatnich klas Szkół Leśnych. Przedstawiciele ZLP w RP z poszczególnych regionów przekazali dyplomy stypendystom podczas zakończenia roku szkolnego w dniu 29 kwietnia 2022 r.

Stypendia Naukowe Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują uczniowie klas czwartych 11 Szkół Leśnych, których organem prowadzącym jest  Minister Środowiska oraz Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie, Zespołu Szkół w Tułowicach i Zespół Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.  O grant mogą się ubiegać uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za cztery lata nauki. Stypendia zostały przyznane po raz ósmy. Dotychczas wyróżnionych zostało 223 absolwentów.

Czytaj dalej

Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZLP w RP w Regionie Krośnieńskim

W dniach 28-29 kwietnia 2022 r. w Hoczwi (na terenie Nadleśnictwa Lesko) odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP w Regionie Krośnieńskim.

Od lewej: Tadeusz Pryjma, Jarosław Szałata, Ireneusz Żelazny, Stanisław Kaczmaryk

W Zjeździe uczestniczyło 86 delegatów oraz zaproszeni goście na czele z Przewodniczącym ZLP w RP – Jarosławem Szałatą, Dyrektorem RDLP w Krośnie – Markiem Mareckim, Nadleśniczym Nadleśnictwa Lesko – Zbigniewem Pawłowskim, Nadleśniczym Nadleśnictwa Cisna – Janem Podrazą oraz przedstawicielem firmy Mentor – Jackiem Zbrogiem.  W Zjeździe uczestniczył ponadto Jerzy Miliszewski – Honorowy Członek ZLP w RP.

Czytaj dalej