Zakończenie klas 4 w Technikum Leśnym w Białowieży. Stypendia ZLP w RP przyznane.

24 kwietnia 2020 r. klasy IV zakończyły naukę w Technikum Leśnym w Białowieży. Kolejnych 29 osób powiększyło grono absolwentów szkoły.

Uroczyste wręczenie świadectw nie mogło się odbyć. Wszyscy uczniowie otrzymali skany świadectw. Odbyła się również telekonferencja, w której uczestniczyło kierownictwo szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele oraz absolwenci.

Przynajmniej w ten nietypowy sposób można było pogratulować wszystkim ukończenia szkoły, wyróżnić osoby nagrodzone i złożyć życzenia na przyszłość. 

Nagrody przekazała Rada Rodziców i Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży.

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej ufundował stypendium za najwyższe średnie z przedmiotów zawodowych w okresie czterech lat nauki.

Stypendium otrzymali: Maciej Domański i Weronika Michalska.

Wszystkim gratulujemy i jesteśmy wdzięczni, że Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej wspiera młodzież i motywuje ich do pogłębiania wiedzy leśnej i osiągania coraz lepszych wyników w nauce.

Szanowni absolwenci!

Będziecie należeli do szanowanej grupy zawodowej –  jaką są leśnicy. Niech słowa „Darz Bór!” towarzyszą Wam w przyszłej drodze i przypominają tylko dobre chwile spędzone w szkole.

Jak już będzie to możliwe – spotykajcie się razem, budujcie więź z innymi rocznikami, przyjeżdżajcie na zjazdy, dbajcie o swoje przyjaźnie, bo tych z lat szkolnych nic nigdy nie zastąpi.

Przed Wami jeszcze egzaminy maturalne. Życzymy Wam 100% zdawalności i jak najlepszych wyników, byście mogli dostać się na wymarzone kierunki studiów.

I jeszcze jedna rada -przysłowie polskie: Idź drogą prostą, a nie zbłądzisz.

Anna Kulbacka

Dyrektor TL w Białowieży

Szczegółowa relacja znajduje się na stronie TL w Białowieży.

Materiały przekazane do publikacji na stronie ZLP w RP przez Technikum Leśne w Białowieży.