Stypendia ZLP w RP dla absolwentów Szkół Leśnych

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP sfinansowała po raz kolejny stypendia dla uczniów ostatnich klas Szkół Leśnych. Przedstawiciele ZLP w RP z poszczególnych regionów mieli przekazać osobiście dyplomy stypendystom podczas zakończenia roku szkolnego planowanego na 24 kwietnia 2020 r. Niestety nie było to możliwe ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Niemniej jednak stypendia zostały przyznane, a ich przekazanie nastąpi w terminach indywidualnie ustalonych przez szkoły.

Stypendia Naukowe Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują uczniowie klas czwartych 11 Szkół Leśnych, których organem prowadzącym jest  Minister Środowiska oraz Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie i Zespołu Szkół w Tułowicach. O grant mogą się ubiegać uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za cztery lata nauki. Stypendia zostały przyznane po raz szósty. Dotychczas wyróżnionych zostało 169 absolwentów.

Inicjatywa Związku Leśników Polskich w RP jest doceniana przez uczniów, ich rodziców, nauczycieli, a szczególnie Dyrektorów Szkół Leśnych. Przewodniczący ZLP w RP otrzymuje wiele listów z podziękowaniami za docenienie wyróżniających się uczniów.

Wszystkim gratulujemy i jesteśmy wdzięczni, że Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej wspiera młodzież i motywuje ich do pogłębiania wiedzy leśnej i osiągania coraz lepszych wyników w nauce. – Anna Kulbacka, Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży.

Stanowisko Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP o ufundowaniu stypendiów naukowych dla wyróżniających się uczniów jest wspaniałym gestem wskazującym na solidarność zawodową i dbałość o jak najlepsze przygotowanie młodych kadr dla leśnictwa. W imieniu własnym oraz nagrodzonych serdecznie dziękuję za wspaniałą inicjatywę. – Barbara Serafin, Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.

W imieniu stypendystów i Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie dziękujemy za wyróżnienie najlepszych, tegorocznych absolwentów – leśników. Szkoda, że nie mogliśmy zorganizować uroczystości z przedstawicielem ZLP w RP. Zapraszamy do naszej szkoły i jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przyznane stypendia. – Halina Pańkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.

Wyrażam wyrazy wdzięczności za konsekwentne przekazywanie stypendiów. Są one doskonała motywacja dla uczniów do podnoszenia swojej wiedzy odnajdującej odzwierciedlenie w ocenach. Zgodnie z założeniami, stypendium, w sposób rzeczywisty jest również znakomitą motywacją do podnoszenia wiedzy leśnej. W imieniu całej społeczności szkolnej dziękuję bardzo za systematyczne wsparcie jakie ZLP w RP, a w szczególności Pan Przewodniczący i Rada Krajowa udziela naszej szkole. – Przemysław Jarosik, Dyrektor Technikum Leśnego w Starościnie.

Wyrażamy nasze wielkie uznanie i głęboką wdzięczność za wieloletnie – tak piękne i hojne – wspieranie uzdolnionej młodzieży szkół leśnych prowadzonych przez Ministra Środowiska. – Anna Stybaniewicz-Pik, Wicedyrektor Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi.

Ze strony ZLP w RP, współpracę ze szkołami leśnymi koordynuje Krystian Wójcik – Przewodniczący ZLP w RP Organizacji Zakładowej Pracowników Szkół Leśnych w Lesku.

Zamieszczone materiały zostały przekazane przez wymienione w artykule Szkoły Leśne.

Lena Kacperczyk