Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP obradowali w Sękocinie Starym

5 i 6 grudnia br. odbyło się ostatnie w 2019 roku spotkanie kierownictwa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Tym razem, oprócz tematów istotnych dla funkcjonowania LP i ludzi w nim pracujących, dużo uwagi poświęcono na omówienie spraw wewnętrznych ZLP w RP. Gośćmi honorowymi czwartkowych obrad, a następnie świątecznej kolacji byli: Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz z zastępcami: Krzysztofem Janeczko – z-cą ds. Ekonomicznych, Bogusławem Piątkiem – z-cą ds. Gospodarki Leśnej oraz Marcinem Gołębiowskim – Naczelnikiem Gabinetu Dyrektora Generalnego LP.

Od lewej: Bogusław Piątek – z-ca DGLP ds. Gospodarki Leśnej, Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP, Karol Kus – muzyk, Krzysztof Janeczko – z-ca DGLP ds. Ekonomicznych, Krzysztof Górski – Wiceprzewodniczący ZLP w RP, Paweł Kania – Wiceprzewodniczący ZLP w RP.

Obrady prowadził Jarosław Szałata, Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP. Czwartkową naradę rozpoczął od podsumowania ostatnich, niezwykle ważnych dla ZLP w RP wydarzeń. Jednym z nich było spotkanie przedstawicieli kierownictwa ZLP w RP – Przewodniczącego Jarosława Szałaty i Wiceprzewodniczącego Ireneusza Żelaznego z Michałem Wosiem – członkiem Rady Ministrów, a docelowo Ministrem Środowiska, które odbyło się 21 listopada br. Jak podkreślił Przewodniczący, to bardzo ważny krok w kierunku budowania pozytywnych relacji i zaprezentowania ZLP w RP jako opiniotwórczej strony społecznej. W czasie spotkania przedstawiciele Związku przekazali najważniejsze informacje z historii i działalności ZLP w RP. Minister Woś zadeklarował kontynuację obecnych działań Ministerstwa Środowiska i zapewniał, że nie zakłada radykalnych zmian, lecz raczej budowanie nowego kształtu ministerstwa drogą ewolucji. Szczegółowa relacja na ze spotkania z  Ministrem znajduje się na stronie www.zlpwrp.pl w zakładce Aktualności.            

Od lewej: Ireneusz Żelazny – Wiceprzewodniczący ZLP w RP, Urban Kolman – Wiceprzewodniczący ZLP w RP, Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP, Paweł Kania – Wiceprzewodniczący ZLP w RP.

Wiceprzewodniczący Związku – Ireneusz Żelazny zdał relację z pierwszego posiedzenia zespołu zadaniowego ds. doprecyzowania koncepcji systemu zamawiania i dystrybucji sortów mundurowych w PGL LP, które odbyło się 22 listopada br. Zrelacjonował, że spotkanie miało charakter organizacyjny. Otworzył je Krzysztof Janeczko – z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i nakreślił cel działania zespołu oraz wskazał, jakie są oczekiwane rezultaty jego prac. Rozmawiano także o zastąpieniu części sortów BHP z tabeli PUZP sortami mundurowymi oraz o okresach używalności odzieży. Planowane są kolejne spotkania w tej sprawie.  

Ustalenia z prac zespołu ds. budownictwa przekazał Urban Kolman – Wiceprzewodniczący ZLP w RP. Przypomniał, że Dyrektor Generalny LP Zarządzeniem nr 53 z 7 października br. powołał zespół ds. wspierania potrzeb mieszkaniowych pracowników PGL LP. U. Kolman podkreślił, że zespół powstał niejako w odpowiedzi na wielokrotnie powtarzane wnioski kierowane przez ZLP w RP. 

Członkowie Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP.
Sękocin, 5-6 grudnia 2019 r.

Podczas posiedzenia Rady Krajowej Przewodniczący J. Szałata dużo uwagi poświęcił na omówienie tematów dot. spraw wewnętrznych Związku u progu 101 roku działalności. W pierwszej kolejności przypomniał o niezwykle ważnym osiągnięciu ostatnich miesięcy, którym jest uzyskanie przez ZLP w RP statusu reprezentatywnego związku zawodowego. 23 października br. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, zgodnie z którym stwierdził reprezentatywność Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej jako ponadzakładowej organizacji związkowej. Decyzja Sądu niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści.

Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP.

Następnie, J. Szałata przypomniał o bardzo ważnym obowiązku, jaki mają do spełnienia Przewodniczący Organizacji Zakładowych, a mianowicie powiadomieniu pracodawcy o liczbie członków swojej organizacji na dzień 31 grudnia – w nieprzekraczalnym terminie – do 10 stycznia.

ZLP w RP nieustannie się rozwija, zyskując kolejnych członków. W efekcie, powstają nowe organizacje – ostatnio w CKPŚ w Warszawie i w Nadleśnictwie Gromnik w Małopolsce. Rada Krajowa zdecydowała o przyjęciu ich w swoje struktury – w tym celu przegłosowano stosowną uchwałę dot. zmian w Załączniku nr 1 do Statutu Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Kontynuując dobry zwyczaj z poprzednich lat, Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP sfinansuje stypendia dla uczniów szkół leśnych ostatnich klas. Każda z 13 placówek także i w 2020 roku otrzyma po 1500 zł dla najlepszych abiturientów.

Członkowie Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej podczas obrad. Sękocin, 5-6 grudnia 2019 r.

Członkowie Rady Krajowej ustalili kalendarz spotkań na najbliższy rok. Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się od 20 do 22 kwietnia 2020 roku, a pozostałe posiedzenia Rady Krajowej odpowiednio w: kwietniu w Sękocinie, czerwcu w Międzyzdrojach, na przełomie września i października w Jedlni oraz w grudniu w Sękocinie.

Gośćmi honorowymi czwartkowych obrad byli: Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz z zastępcami: Krzysztofem Janeczko – z-cą ds. Ekonomicznych, Bogusławem Piątkiem – z-cą ds. Gospodarki Leśnej oraz Marcinem Gołębiowskim – Naczelnikiem Gabinetu Dyrektora Generalnego LP.

Dyrektor A. Konieczny przyjechał na posiedzenie ZLP w RP prosto z narady w kancelarii Prezesa Rady Ministrów – jak podkreślił – bardzo ważnego spotkania dot. m.in. Lasów Państwowych. Przekazał informację, że dużymi krokami zbliżamy się do zamknięcia 2019 roku i opracowania planów na 2020 rok. Dyrektor LP zwrócił uwagę na niektóre z wyzwań stojących przed LP, m.in. podkreślaniu, że podstawowym zajęciem leśników jest powszechna ochrona lasu, a w dalszej kolejności sprzedaż drewna. Po licznych spotkaniach z izbą gospodarczą, ministerstwem środowiska i przedstawicielami przemysłu drzewnego udało się przygotować zasady sprzedaży drewna na lata 2020-2021. Wspominał także o pracach nad ustawą działową o podziale działów administracji rządowej na „klimat” i „środowisko”, która wkrótce będzie procedowana w Sejmie.

Pamiątkowe zdjęcie – Rada Krajowa i Komisja Rewizyjna ZLP w RP z kierownictwem Lasów Państwowych.

Przewodniczący J. Szałata poinformował, że wystąpi z wnioskiem o podwyższenie wartości stawki wyjściowej do płac niezmienionej od 2017 roku i pytał o realizację planu nagród. Dyrektor Generalny przekazał  informację, że wcześniejsze ustalenia w tej sprawie są aktualne. Po zakończeniu obrad Przewodniczący J. Szałata zaprosił gości z DGLP oraz członków Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej na uroczystą kolację opłatkową z udziałem ks. Kanonika Wiktora Ojrzyńskiego.  

W piątek, drugim dniu obrad, członkowie Rady Krajowej gościli przedstawicieli firmy Mentor – Macieja Barcika – Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych i Jacka Zbroga – z-cę Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych. Panowie przedstawili bieżącą informację o rynku ubezpieczeń i odpowiadali na pytania członków Rady Krajowej dotyczące tej problematyki.

Następnie, Grzegorz Cekus, członek Zarządu, przedstawił raport z działalności Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” w Krynicy Zdroju.

J. Szałata omówił koncepcję szkolenia dla przedstawicieli regionów i samodzielnych OZ z zakresu prawa pracy, związkowego, obowiązków prawnych OZ, sprawozdawczości i finansów, które zaplanowano na styczeń 2020 r.  

Dodatkowo, J. Szałata poinformował o przygotowaniach do XXVIII Międzynarodowych Szachowych Mistrzostw Polski Leśników, które odbędą się w dniach 1-4 kwietnia 2020 roku w Gołuchowie. Komandor XXXII Rajdu Leśników – Maciej Gerber opowiedział o postępie prac organizacyjnych imprezy planowanej na 4-6 czerwca 2020 roku w Międzyzdrojach.

Rada Krajowa pozytywnie odniosła się do wniosku Prezydium Regionu Zachodniego i przyznała zapomogę finansową dla potrzebującej wsparcia osoby.

Na zakończenie obrad owocnych w decyzje i plany na przyszły rok, Jarosław Szałata, Przewodniczący ZLP w RP, złożył członkom Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej życzenia świąteczne – radości z towarzystwa najbliższych i odpoczynku od codzienności przy świątecznym drzewku.

Katarzyna Gozdek-Pawłowska

Foto: Biuro ZLP w RP.