Dzienne archiwum: 2 grudnia 2019

Uwaga! 10 stycznia mija termin składania informacji do pracodawcy o liczbie członków organizacji

Każdy Przewodniczący Organizacji Zakładowej do 10 stycznia ma do spełnienia ważny obowiązek: powiadomić pracodawcę o liczbie członków swojej organizacji.

Przypominam zatem po raz kolejny istotną ustawową zmianę, która weszła w życie od 2019 roku. Jest to inaczej uregulowany obowiązek powiadamiania pracodawcy przez władze związków o liczbie swoich członków.

Począwszy od 2019 r. taka informacja jest przedstawiana co sześć miesięcy (dotychczas było co kwartał).

Władze związku (czyli praktycznie ujmując sprawę – pisemną informację składa Przewodniczący Organizacji Zakładowej lub Międzyzakładowej) powinny przygotować  informację według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, w terminie odpowiednio: do 10 lipca i 10 stycznia każdego roku – zgodnie z art. 25 (1) Ustawy o związkach zawodowych.

Czytaj dalej