Sztandar dla Nadleśnictwa Gryfice w 70-lecie działalności

W sobotę, 14 września br. odbyło się poświęcenie i nadanie sztandaru dla Nadleśnictwa Gryfice (RDLP w Szczecinie).

Nadanie sztandaru jest bardzo ważnym wydarzeniem, wyróżnieniem potwierdzającym duże zaangażowanie leśników gryfickich w pracę na rzecz Lasów Państwowych oraz w sprawy społeczne dla dobra lokalnej społeczności.  Taka chwila właśnie nadeszła w ciekawej historii Nadleśnictwa Gryfice, które w tym roku obchodzi 70-tą rocznicę działalności. Godne podkreślenia jest to, że była to trzecia instytucja administracji polskiej, która rozpoczęła swoją działalność po drugiej wojnie światowej w Gryficach.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach. Podczas Eucharystii poświęcono i przekazano sztandar. Jego nadania dokonał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek, który przekazał go Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gryfice Wojciechowi Pietrzakowi. Poświęcenia sztandaru dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Henryk Wejman. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody oraz Poseł Czesław Hoc.

Sztandar został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru pod Przewodnictwem Zygmunta Dziewgucia. Swój udział w tym wydarzeniu miał Region Zachodni Związku Leśników Polskich w RP.

To dopiero szóste nadleśnictwo z 35 wchodzących w skład RDLP w Szczecinie, które może poszczycić się posiadaniem sztandaru. Po wbiciu pamiątkowego gwoździa i wpisie do Księgi Pamiątkowej głos zabrał Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata, który przekazał nadleśniczemu Wojciechowi Pietrzakowi w imieniu naszego Związku list gratulacyjny, a w nim m.in. takie słowa skierowane do pracowników Nadleśnictwa Gryfice i wszystkich uczestników uroczystości:

W Polsce tradycja sztandaru wywodzi się z czasów rycerskich i jest kultywowana wśród różnych zorganizowanych społeczności. Z całą pewnością jedną z nich jest tak wyjątkowa, obchodząca dziś Jubileusz 70 – lecia działalności jednostka organizacyjna Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Gryfice. Ważny to dzień dla wszystkich leśników, którzy w niej pracują i służą pięknym polskim lasom oraz dla wszystkich ludzi związanych z działalnością Nadleśnictwa. Jako Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej – ponad 100 – letniej organizacji zrzeszającej ok. 40% pracowników Lasów Państwowych, składam serdeczne gratulacje, w związku z ukoronowaniem długich starań i nadaniem tego przepięknego, dumnego i wzniosłego jak zachodniopomorskie lasy – Sztandaru Nadleśnictwa Gryfice.

W tym nadzwyczajnym dniu, w obecności tak licznych gości, Panu Nadleśniczemu i wszystkim pracownikom Nadleśnictwa Gryfice przekazuję serdeczne życzenia dalszych sukcesów w dbałości o wyjątkowy skarb, jakim są gryfickie lasy.

Nadanie i przyjęcie sztandaru to akt, który wynika z pragnienia uwieńczenia oraz zachowania dotychczasowych osiągnięć i sukcesów, dalszego budowania jedności i dobrej współpracy ludzi, którzy się wokół niego skupiają. Sztandar upamiętnia i utrwala to, co najlepsze, zwraca naszą uwagę na przedsięwzięcia, które nam się udały, z których możemy być i jesteśmy dumni. Sprawia, byśmy my – tworzący zespół ludzie, mający ten sam cel, jakim jest zachowanie piękna i bogactwa polskich lasów – umieli odnajdywać i doceniać w sobie wzajemnie to, co wartościowe oraz umiejętnie to podkreślać i przekładać na jeszcze lepszą współpracę. Sztandar to materialny wyraz tradycji niosący przekaz dla naszych następców. Pokolenia, które ten sztandar przejmą i będą się wokół niego skupiały, będą z dumą kontynuowały wcześniejsze i dzisiejsze osiągnięcia, wspominały chlubne wydarzenia, korzystały z cennego doświadczenia oraz nadal budowały nasze tradycje i dobre relacje z otoczeniem.

Życzę dużo zdrowia, zadowolenia z życia i sił do dalszej, jak najdłuższej, wzajemnej współpracy. Życzę każdemu z Was, aby mógł zawodowo rozwijać się i realizować w pracy z pasją, aby jego praca była dostrzegana i należycie doceniana, a jej warunki i wszelkie wzajemne relacje jak najlepsze.

Uroczystość odbyła się na gryfickim rynku, przy licznym udziale leśników, mieszkańców miasta i znakomitych gości takich, jak np. Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody oraz przy udziale ponad 20 pocztów sztandarowych, w tym pocztu Regionu Zachodniego ZLP w RP pod komendą Macieja Gerbera – członka Rady Krajowej ZLP w RP.

Relację filmową z tego ważnego wydarzenia można obejrzeć na stronie:

http://superportal24.pl/nadlesnictwo-gryfice-swietowalo-70-lecie-z-okazji-jubileuszu-nadano-mu-sztandar-film/9834

Warto także zacytować wypowiedź Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Andrzeja Szelążka, który powiedział w trakcie swojego wystąpienia:

Leśnicy to ludzie służący Polsce. Dbają o ochronę środowiska i jego rozwój. Dzięki pracy kilku pokoleń w powojennej Polsce zwiększyła się lesistość naszego kraju i Pomorza Zachodniego. Dziś jesteśmy zapraszani do rozwiązywania problemów w gospodarce leśnej w różnych krajach, a w Afryce sadzimy zieloną ścianę lasu. Doceniamy innowacyjność i korzystamy z nowoczesnych technologii w codziennej pracy. Polskie Lasy każdego roku odwiedzają miliony obywateli, którzy mogą korzystać z jego dobrodziejstwa.

Sztandar jest wyjątkowo piękny i z pewnością będzie wyróżniał się spośród innych podczas różnych regionalnych uroczystości.

Jarosław Szałata