Dzienne archiwum: 24 września 2019

ZLP w RP w hołdzie leśnym bohaterom

18 września br. w Nadleśnictwie Celestynów odbyła się uroczystość przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948”. W imieniu ZLP w RP hołd leśnym bohaterom złożyła trzy osobowa delegacja: Jerzy Przybylski – Honorowy Przewodniczący ZLP w RP, Paweł Kania – Wiceprzewodniczący ZLP w RP oraz Wojciech Kała – Przewodniczący ZLP w RP Okręgu Warszawskiego.  

Członkowie delegacji ZLP w RP – od lewej – Wojciech Kała, Jerzy Przybylski, Paweł Kania.
Czytaj dalej