Porada prawna – odprawa rentowa i emerytalna

Zgodnie z treścią Uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy pod koniec sierpnia br., pracownik Służby Leśnej, który pobrał odprawę rentową w okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy o lasach (przed 1 stycznia 1992 r.), a następnie został po raz kolejny zatrudniony w leśnictwie, gdzie świadczył pracę do czasu przejścia na emeryturę, może skutecznie ubiegać się o (kolejną) odprawę (tym razem – emerytalną), związaną z zakończeniem stosunku pracy łączącego go z pracodawcą sektora leśnego.

Poniżej prezentujemy skrócony opis sprawy o zapłatę odprawy emerytalnej jednego z pracowników Lasów Państwowych, której pozytywny finał znalazł swój zapis w przytoczonej wcześniej treści Uchwały Sądu Najwyższego.

  1. Pracownik Nadleśnictwa X przeszedł na rentę inwalidzką, w związku z czym otrzymał od pracodawcy odprawę rentową.
  2. Pracownik został ponownie zatrudniony w tym samym nadleśnictwie i świadczył pracę aż do momentu przejścia na emeryturę. W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę były pracownik zażądał od nadleśnictwa wypłaty odprawy emerytalnej, przewidzianej ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
  3. Nadleśnictwo odmówiło wypłaty, wskazując, że odprawa emerytalno-rentowa przewidziana w ustawie o lasach ma charakter jednorazowy, a pracownik już wcześniej pobrał odprawę z tytułu przejścia na rentę inwalidzką.
  4. Pracownik wniósł sprawę do sądu. Sądy obu instancji oddaliły powództwo byłego pracownika nadleśnictwa, ponieważ przeszedł na rentę inwalidzką, w związku z czym pracodawca wypłacił mu z tego tytułu odprawę rentową na zasadach określonych w przepisach płacowych dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach zgrupowanych w Lasach Państwowych.
  5. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który orzekł, że „Pracownik Służby Leśnej, który pobrał odprawę rentową w okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy o lasach (przed 1 stycznia 1992 r.), a następnie został po raz kolejny zatrudniony w leśnictwie, gdzie świadczył pracę do czasu przejścia na emeryturę, może skutecznie ubiegać się o (kolejną) odprawę (tym razem – emerytalną), związaną z zakończeniem stosunku pracy łączącego go z pracodawcą sektora leśnego”.

Uchwała Sądu Najwyższego i szczegółowy opis sprawy można znaleźć na stronach Sądu Najwyższego pod linkami:

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=1231-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=299-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach

Katarzyna Gozdek-Pawłowska