OBCHODY 100-LECIA POWSTANIA ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH W RP W REGIONIE RADOMSKIM

Regionalne obchody 100-lecia powstania ZLP w RP w Regionie Radomskim miały miejsce w dniu 25 maja 2018 roku w Centrum Edukacji Przyrodniczej im. Ks. Bp Jana Chrapka na terenie Nadleśnictwa Marcule.

Uroczystości poprzedziło szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny prac w leśnictwie, które przeprowadził Pan Michał Tkaczyk Inspektor PIP oraz Pan Marek Sot Specjalista ds. BHP w RDLP Radom.

1 2Szkolenie z zakresu BHP.

Obchody 100-lecia rozpoczęła polowa Msza Św, którą odprawili księża Stanisław Wlazło Duszpasterz diecezjalny leśników oraz Franciszek Berak kapelan leśników. Ksiądz kapelan nawiązał w swej homilii do roli związków w obronie drugiego człowieka, do podejmowania wysiłków na rzecz poprawy warunków pracy, do braterstwa wśród związkowców.

3Rozpoczęcie Mszy Św.

4Msza Św. odprawiana przez Ks. S. Wlazło i Ks. F. Beraka.

5Ks. F. Berak podczas homilii.

Przywitania gości oraz uczestników uroczystości dokonała Przewodnicząca Regionu Radomskiego Jolanta Bochenek.

W uroczystościach wzięli udział Dyrektorzy RDLP Radom Pan Andrzej Matysiak, Pan Marek Szary oraz Pan Piotr Kacprzak. Dyrektora Generalnego reprezentował Kol. Jan Błaszczyk.

Niezmiernie miło było  nam gościć Przewodniczącego ZLP w RP Kol. Jarosława Szałatę oraz Honorowych Przewodniczących Związku Kol. Jerzego Przybylskiego oraz Bronisława Sasina.

Wielką radość sprawiła nam obecność Przewodniczących ZLP Regionu Radomskiego poprzednich kadencji Kol. Stanisława Brzezińskiego, Stefana Krejmera, Barbary Iwańskiej. Na uroczystość przybyli również założyciele Regionu Radomskiego oraz długoletni Delegaci na Zjazd Krajowy Kol. Zofia Bogacka oraz Edward Paterek.

6Goście zaproszeni oraz członkowie OZ Regionu Radomskiego podczas uroczystości.

7Goście zaproszeni oraz członkowie OZ Regionu Radomskiego podczas uroczystości.

8Członkowie OZ Regionu Radomskiego podczas uroczystości.

Zaproszeni zostali również Nadleśniczowie Nadleśnictw RDLP Radom, Pani Anna Kowalska Dyrektor ZSL w Zagnańsku, Pan Marek Kamola Kierownik ZOL oraz Pan Jacek Zbróg Kierownictwo firmy Mentor.

9Członkowie OZ Regionu Radomskiego podczas uroczystości.

10Członkowie OZ Regionu Radomskiego podczas uroczystości.

Bardzo licznie uczestniczyli w obchodach Koleżanki i Koledzy z Organizacji Zakładowych Regionu Radomskiego, ponad 400 osób członków związku oraz gości zaproszonych.

Całość uroczystości uświetnił Zespół Sygnalistów działający przy RDLP Radom.

10aCzłonkowie OZ Regionu Radomskiego podczas uroczystości.

11Członkowie OZ Regionu Radomskiego podczas uroczystości.

Po zakończeniu Mszy Św. wystąpił chór nauczycielski Coro Cantorium z Ostrowca Świętokrzyskiego w repertuarze, którego znalazły się pieśni patriotyczne, ale również ludowe i rozrywkowe utwory.

11aWystęp chóru Coro Cantorium.

Następnie głos zabrał Przewodniczący ZLP w RP Kol. Jarosław Szałata, który w swym wystąpieniu nawiązał do 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego oraz do roli leśników na przestrzeni dziejów, którzy zawsze byli wiernymi patriotami, a historia ich działalności jest ściśle powiązana z losami Narodu. Przemawiali również Honorowi Przewodniczący ZLP w RP Kol. Jerzy Przybylski, Kol. Bronisław Sasin oraz Przewodniczący Regionu Radomskiego poprzednich kadencji Kol. Stefan Krejmer, którzy w pierwszych słowach dziękowali za zaproszenie i gratulowali jubileuszu. Wspominali również dzieje Związku oraz trudności jakie występowały podczas pełnienia swoich funkcji.

12Wszyscy w skupieniu słuchają słów Przewodniczącego J. Szałaty.

Po wystąpieniach gości nadszedł czas na wręczenie odznaczeń zasłużonym działaczom związkowym. Przewodniczący Kol. Jarosław Szałata wraz z Przewodniczącymi Honorowymi Kol. Jerzym Przybylskim oraz Kol. Bronisławem Sasinem odznaczyli Złotym Znakiem Związku:

Jaszczyka Leszka – Wiceprzewodniczący Regionu poprzednich kadencji,

Dziekana Leszka – Przewodniczący OZ przy Nadl. Kielce poprzednich kadencji,

Cedzyńskiego Włodzimierza – Przewodniczący OZ przy Nadl. Marcule poprzednich kadencji,

Dziurzyńskiego Marka – Przewodniczący OZ Nadl. Łagów

13Odznaczenie Złotym Znakiem Związku.

14Koledzy, od lewej: L. Jaszczyk oraz W. Cedzyński składają sobie gratulacje.

Rada Regionu Radomskiego zadecydowała, że z okazji 100-lecia ZLP w RP należy uhonorować wręczeniem 100 Odznak członkom Organizacji Zakładowych. Wręczenia Odznak dokonał Przewodniczący Kol. Jarosław Szałata z Przewodniczącą RR Kol. Jolantą Bochenek. I tak:

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Pracownik Maria, Lachowski Józef, Grad Wojciech, Konieczny Henryk, Płaski Robert, Mazur Mariusz, Misiak Tadeusz, Gajewska Cecylia, Polak Sławomir, Wróblewski Roman, Piwarski Andrzej, Szczawiński Andrzej, Dąbrowski Zbigniew, Kosowska Barbara, Barszcz Jolanta, Radecki Grzegorz Hubert.

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Guz Tomasz, Kisiel Grzegorz, Miśta Krzysztof, Łukawski Michał, Niebudek Władysław, Wcześniak Danuta, Wilkowski Waldemar, Kidoń Piotr, Wolski Piotr, Wielgus Mieczysław, Jasek Piotr, Rowiński Tomasz, Barański Konrad, Serek Teresa, Lipczyński Aleksander, Mazur Stanisław, Frankiewicz Cezary, Szafrański Piotr, Dudek Katarzyna, Dąbrowska Alicja, Szostak Zbigniew, Stolarczyk Robert, Hudobski Tomasz, Rak Stanisław.

15Odznaczeni Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

16Odznaczeni Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Jastrzębska Edyta, Wiatrowski Dariusz, Bartodziej Sławomir, Lesiak Jarosław, Wojciechowska Anna, Katra Henryka, Romanek Robert, Musiał-Dziurda Agnieszka, Jastrząb Ireneusz, Morawiecka Lucyna, Kułaga Tadeusz, Jarzębak Andrzej, Urbański Paweł, Szczykutowicz Robert, Kowalik Andrzej, Szczepański Grzegorz, Kubska Janina, Konieczny Grzegorz, Łuszczak Andrzej, Świąder Jerzy, Szczawinska Anna, Huk Andrzej, Dąbrowski Robert, Filipowicz Mariusz, Knez Wojciech, Wziątek Ryszard, Kozicz Krzysztof, Spyra Monika, Zagożdżon Grażyna, Pastuszka Jan, Bakalarz January, Błaziak Waldemar, Szymański Adolf, Strózik Krzysztof, Jankowska Agata, Widawski Jarosław, Mosiołek Sebastian, Prus Jan, Ziomek Ryszard, Zawadzki Leszek, Gielarowiec Karol, Bilski Grzegorz, Jankowicz Wojciech, Franczyk Bolesław, Mochocki Jan, Mazur Wojciech, Grosicki Marek, Nasienniak Marian, Ciołek Krzysztof, Ciołek Barbara, Nowakowski Sebastian, Kowalczyk Piotr, Borowiec Sylwester, Dryka Stefan, Sot Marek, Białek Agata, Roguś Paweł, Bojek Dorota, Matuszewski Włodzimierz, Zieliński Michał.

17Odznaczeni Brązową Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

18Odznaczeni Brązową Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Miłym akcentem było wręczenie najwyższych leśnych odznaczeń „Kordelasów Leśnika Polskiego”, którymi za szczególne zasługi dla leśnictwa i gospodarki leśnej uhonorował i dokonał nadania Dyrektor RDLP w Radomiu Pan Andrzej Matysiak a były to następujące osoby:

Jarzębak Barbara – Starszy Specjalista SL w Nadleśnictwo Chmielnik

Mazur Kazimierz – Starszy Specjalista SL Nadleśnictwo Staszów

Świetlik Leon – Leśniczy Leśnictwa Czarnca w Nadleśnictwo Włoszczowa

Dąbrowski Andrzej – Leśniczy Leśnictwa Widełki w Nadleśnictwo Łagów

Rutkowski Leopold – Starszy Specjalista SL w Nadleśnictwo Zwoleń

Kot Andrzej – Leśniczy Leśnictwa Podzamcze w Nadleśnictwo Kielce

Górniak Andrzej – Podleśniczy Leśnictwa Adamów w Nadleśnictwo Kozienice

19Uhonorowani Kordelasem Leśnika Polskiego.

W imieniu wszystkich odznaczonych głos zabrał Kol. Kazimierz Mazur, który nawiązując do historii swego ojca – leśnika sybiraka przekazał zebranym jak ważnym jest szacunek do drugiego człowieka, do lasu, przyrody i wszystkiego co nas otacza, a przede wszystkim jak ważna jest pamięć o tych, którzy doprowadzili do niepodległości naszego kraju.

19a.1Kolega K. Mazur dziękuje w imieniu odznaczonych.

20Goście zaproszeni oraz uczestnicy uroczystości.

 

Po tych wzruszających słowach przeszliśmy na teren arboretum, gdzie na pamiątkę 100-lecia powstania ZLP w RP został posadzony dąb nazwany „Bartuś Związkowiec”, a jest to potomek legendarnego dębu „Bartek” rosnącego na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk. Bartuś został posadzony w doborowej asyście Księdza Stanisława Wlazło, Dyrektora RDLP w Radomiu Pana Andrzeja Matysiaka, Przewodniczącego ZLP w RP Kol. Jarosława Szałaty, włodarza terenu Nadleśniczego Nadleśnictwa Marcule Tadeusza Misiaka oraz Przewodniczącej Regionu Radomskiego Jolanty Bochenek, która odczytała i wręczyła Akt Przekazania Sadzonki oraz Certyfikat pochodzenia  na ręce Nadleśniczego z Marcul.

21 22Uroczyste sadzenie „Bartusia Związkowca”

23Pamiątkowe zdjęcie przy „Bartusiu Związkowcu”

Podczas całych obchodów można było obejrzeć wystawę poświęconą 100-leciu Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 100-leciu powstania Związku Leśników Polskich w RP oraz historię Regionu Radomskiego. Dla wielu, szczególnie młodszych członków Związku była to cenna lekcja historii. Można było również uciec w przeszłość oglądając kolaż zdjęciowy stanowiący Kronikę Rajdową Drużyny Regionu Radomskiego, a nawiązujący do 30-lecia Rajdów Leśników Polskich. W tym miejscu można było również podziwiać wystawę obrazów autorstwa Pana Jana Żukowskiego.

24 25Wystawa z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, 100-lecia ZLP w RP, 30-lecia Rajdów.

Po odśpiewaniu 150 i 200 lat dla ZLP w RP, którym towarzyszył tradycyjny tort życzenia wszystkim członkom Związku złożył Kol. Jarosław Szałata, porównując Związek do rześkiego staruszka, pełnego energii do działania i rozwiązywania problemów swoich członków.

Biesiadne spotkanie Braci Leśnej trwało do późnych godzin, czas mijał zbyt szybko w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Rozmowy, spotkania, w niektórych przypadkach po latach, nie miały końca.

26 27 27aBiesiadne spotkanie Braci Leśnej.

Rada Regionu Radomskiego pragnie złożyć szczególne podziękowania Dyrektorowi RDLP w Radomiu Panu Andrzejowi Matysiakowi za pomoc w organizacji tak wspaniałej uroczystości. Serdecznie dziękujemy Panu Tadeuszowi Misiakowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Marcule oraz Panu Adamowi Luberze Nadleśniczemu Nadleśnictwa Staszów za szczególną pomoc oraz wyrozumiałość okazaną podczas przygotowań do regionalnych obchodów 100-lecia ZLP w RP. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy swą obecnością uświetnili obchody tej wspaniałej uroczystości.

28„Bartuś Związkowiec”

 

W imieniu Rady

Regionu Radomskiego ZLP

Jolanta Bochenek

Fotografie: M. Ciąpała, H. Ogar, Z. Szostak