Posiedzenie Rady Regionu Olsztyńskiego

Z okazji przypadających w roku 2018 jubileuszy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 100-lecia powstania Związku Leśników Polskich oraz 25-lecia działania Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego, 10 maja w „Osadzie Danków” koło Miłomłyna odbyło się uroczyste, poszerzone posiedzenie Rady Regionu.

1 Uczestnicy spotkaniaUczestnicy spotkania

W uroczystości wziął udział Dyrektor RDLP w Olsztynie Pan Mariusz Orzechowski. Na spotkanie zostali również zaproszeni pozostali Dyrektorzy RDLP, z którymi Związek w Regionie współpracował w okresie 25 lat swojego działania oraz wszyscy Nadleśniczowie z nadzorowanych przez RDLP nadleśnictw z kol. Zygmuntem Zbigniewem Pampuchem – założycielem Związku, Przewodniczącym Regionu w latach 2000-2009.  Naszymi Gośćmi byli:       Honorowy Przewodniczący ZLP w RP kolega Jerzy Przybylski  i Robert Miszczak były członek Rady Regionu, Nadleśniczy  Nadleśnictwa Browsk, na którego zaproszenie Rada Regionu gościła w Puszczy Białowieskiej w ubiegłym roku. Zaproszenie przyjął Przewodniczący MSPL w Olsztynie NSZZ Solidarność kolega Andrzej Kozłowski. Obecni byli oczywiście nasi koledzy założyciele związku w Regionie: Henryk Nowacki, Zygmunt Harmaciński, Wincenty Jaroszewski  oraz koleżanki i koledzy tworzący zakładowe organizacje nowego związku. Skład uczestników posiedzenia Rady Regionu uzupełnili jej członkowie, członkowie Komisji Rewizyjnej Regionu, delegaci na Zjazd Krajowy Związku oraz Rada Zakładowej Organizacji Związku w Nadleśnictwie Miłomłyn.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru Regionu.

2 Poczet sztandarowyPoczet sztandarowy

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Regionu, Kolega Mirosław Choroś otworzył obrady i przywitał wszystkich przybyłych gości.

3 Otwarcie Rady M.ChorośMirosław Choroś

Głos zabrał Przewodniczący Regionu kol. Andrzej Borkowski. W swoim wystąpieniu przedstawił historię związku od momentu tworzenia, przez lata międzywojenne, okres okupacji oraz  krótki czas działania w latach 1944-1945.  Następnie opowiedział o działaniach, które doprowadziły do reaktywacji ZLP w RP i działalności związku do dnia dzisiejszego.   Druga część wystąpienia poświęcona była historii powstania i działalności Regionu Olsztyńskiego. W maju 1993 roku odbył się Zjazd założycielski nowego związku. W tych dniach przypada więc jubileusz 25-lecia naszego powstania. Kończąc kolega  Borkowski podziękował Dyrektorowi oraz Nadleśniczym za dotychczasową współpracę dla dobra lasów i leśników oraz poprosił o jej kontynuację. Podziękował również wszystkim związkowcom za dotychczasową działalność.

4 Wystąpienie Przew. Rady Reg. A.BorkowskiegoAndrzej Borkowski

Pan Dyrektor Mariusz Orzechowski w swoim wystąpieniu pogratulował pięknych jubileuszy i dorobku w działalności związkowej oraz życzył skutecznego rozwiązywania pojawiających się przed nami nowych wyzwań i problemów.

5Wystąpienie Dyrektora RDLP M.OrzechowskiegoWystąpienie Dyrektora RDLP M.Orzechowskiego

Następnym punktem obrad była miła chwila wręczenia zasłużonym członkom Związku odznaczeń.

Złoty Znak Związku otrzymał kol. Piotr Panasiuk – były Wiceprzewodniczący Regionu i organizacji zakładowej w biurze RDLP.

6 Złoty Znzk Związku - P.PanasiukOd lewej: Jerzy Przybylski – Honorowy Przewodniczący ZLP w RP, Piotr Panasiuk – były Wiceprzewodniczący ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego, Mariusz Orzechowski – Dyrektor RDLP w Olsztynie, Andrzej Borkowski – Przewodniczący ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego

Złotymi Odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich” odznaczeni zostali:

Grzegorz Baniak – Przewodniczący organizacji zakładowej w Nadleśnictwie Górowo

Lech Kilanowski – Przewodniczący organizacji zakładowej w Nadleśnictwie Lidzbark

Jarosław Świgoń – Przewodniczący organizacji zakładowej w Nadleśnictwie Nidzica

7 Złote Odznaki - G.Baniak, L.Kilanowski, J.ŚwigońZłote Odznaki – G.Baniak, L.Kilanowski, J.Świgoń

Srebrną Odznaką  „Zasłużony dla Leśników Polskich” odznaczony  został  Waldemar Skutnik – Przewodniczący organizacji zakładowej w Nadleśnictwie Kudypy.

8 Srebrna Odznaka - W.SkutnikSrebrna Odznaka – W.Skutnik

Brązowymi Odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich” odznaczeni zostali :

Grzegorz Atraszkiewicz – Przewodniczący organizacji zakładowej w Nadleśnictwie Nowe Ramuki

Marek Bierżyński        – Przewodniczący organizacji zakładowej w Nadleśnictwie Srokowo

Dariusz Cholewa         – Przewodniczący organizacji zakładowej w Nadleśnictwie Orneta

Grzegorz Klimek               – leśniczy  w  Nadleśnictwie Nidzica

9 Brązowe Odznaki - G.Atraszkiewicz,M.Bierżyński, D.Cholewa, G.KlimekBrązowe Odznaki – G.Atraszkiewicz, M.Bierżyński, D.Cholewa, G.Klimek

Dekoracji odznaczeniami dokonał Honorowy Przewodniczący ZLP w RP kolega Jerzy Przybylski w towarzystwie Dyrektora RDLP w Olsztynie  Pana Mariusza Orzechowskiego i Przewodniczącego Regionu kolegi Andrzeja Borkowskiego.

Kolejnym miłym akcentem było wręczenie emerytowanemu leśniczemu z Nadleśnictwa Wielbark, koledze Stanisławowi Prusikowi, przyznanego przez Dyrektora RDLP „Kordelasa Leśnika Polskiego”. Wręczenia kordelasa ze stosownym aktem nadania dokonał pan Dyrektor.

10 Kordelas - S.PrusikKordelas – Stanisław Prusik

Po przerwie głos zabierali Goście. W pierwszych słowach dziękowali za  zaproszenie. Kolega Jerzy Przybylski  po złożeniu gratulacji i życzeń wspomniał czasy związku w okresie międzywojenny, a także przedstawił działalność z okresu, w którym pełnił funkcję Przewodniczącego Związku.

11 Honorowy Przewodniczący ZLP w RP J.PrzybylskiHonorowy Przewodniczący ZLP w RP – Jerzy Przybylski

Kolega Zbigniew Pampuch podzielił się kilkoma wspomnieniami z okresu tworzenia związku w Regionie a także poinformował, że w kierowanym przez niego nadleśnictwie 100 % załogi należy do ZLP w RP.

12 Z.PampuchZbigniew Pampuch

Gratulacje z życzeniami przekazał kol. Robert Miszczak.

13 R.MiszczakRobert Miszczak

Gratulacje z okazji jubileuszu wraz z życzeniami dalszego owocnego działania w formie pięknej tabliczki przekazał Pan Ryszard Ziemblicki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Górowo.

14 R.ZiemblickiRyszard Ziemblicki

Krótko głos zabrał Pan Alfred Szlaski, który był Dyrektorem RDLP w czasie powstawania ZLP w RP w naszym Regionie.

15 A.SzlaskiAlfred Szlaski

Gratulacje z życzeniami przekazał dla związku kolega Andrzej Kozłowski, szef regionalnej Solidarności.

16 A.KozłowkiAndrzej Kozłowski

Po zakończeniu wystąpień kol. Mirosław Choroś poprosił poczet sztandarowy o wyprowadzenia Sztandaru.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania  udali się w plener w celu wykonania wspólnej, historycznej fotografii.

17 Zdjęcie zbiorowe

Uroczysta Rada Regionu zakończyła się wspólnym obiadem.

W godzinach popołudniowych oraz dnia następnego odbyła się robocza część wyjazdowego posiedzenia Rady Regionu, której gospodarzem była organizacja w Nadleśnictwie Miłomłyn.

 Foto : Rafał Ptaszkiewicz

                                                                                                                                     

                                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                              Związku Leśników Polskich

                                                                                                                              Regionu Olsztyńskiego

                                                                                                                             Andrzej Borkowski