Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Koleżance

Genowefie Gibert

Członkowi Zarządu Regionu Zachodniego

Związku Leśników Polskich w RP

w Szczecinie

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają

koleżanki i koledzy

ze Związku Leśników Polskich w RP

Regionu Zachodniego

w Szczecinie