Miesięczne archiwum: marzec 2018

Wesołych Świąt!

Wielkanoc 1

Zbliżają się Święta Wielkanocne

i niech będzie to czas  radosnego przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania.

Jest to okres duchowej odnowy, wzajemnego obdarzania się dobrem

i nadziei związanej z wciąż odradzającym się życiem.

W tych dniach w naszych sercach i domach gości spokój, ale też radość,

a wokół rozkwita fenomen wiosennego przebudzenia się Natury.

Świąteczny czas jest świetną okazją do rodzinnego i prawdziwie radosnego wypoczynku

oraz wspólnych spacerów.

Proszę zatem przyjąć wiosenne życzenia radosnego świętowania w otoczeniu najbliższych,

ale także bazi, pisanek, baranków i bogatego zająca,

naturalnie skropione tradycyjnym Dyngusem.

Jarosław Szałata

Przewodniczący

Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Myślistwo łucznicze

Myślistwo łucznicze to cicha metoda polowania, która staje się coraz popularniejsza. Można ją    z powodzeniem stosować blisko terenów miejskich. W Unii Europejskiej polowanie za pomocą łuku dozwolone jest w 15 z 27 państw członkowskich. Międzynarodowe organizacje myśliwskie promują łucznictwo jako ekologiczny i humanitarny styl łowiectwa. Czytaj dalej

NIE CHCEMY, ABY O NAS ROZMAWIANO BEZ NAS – odpowiedź

19 stycznia b.r. w artykule NIE CHCEMY, ABY O NAS ROZMAWIANO BEZ NAS Przewodniczący Związku Leśników Polskich – Jarosław Szałata informował że, z racji statutowego zapisu, który obliguje nas, jako związek zawodowy, do wyrażania wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycznych oraz w szczególności do:

1. Obrony praw, godności zawodowej i interesów członków Związku i ich rodzin oraz dążenia do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych,

2. Obrony interesów polskiego leśnictwa, troski o jego rozwój i trwałość gospodarki leśnej.

Postanowiłem przygotować poniższe pisma:

  1. List do Premiera
  2. List do Ministra Środowiska
  3. List do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

W dniu 19 marca 2018 roku wpłynęła do biura ZLP w RP odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wystosowana przez Sekretarza Stanu – Marka Suskiego.

Treść pisma znajdą Państwo tutaj.

Zjazd Krajowy ZLP w RP obradował w dniach 16-17 marca 2018 roku

 

Wczoraj po południu zakończyły się obrady Sprawozdawczego Zjazdu Krajowego  Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Zjazd w roku jubileuszu 100 – lecia  ZLP w RP rozpoczął się w obecności ważnych gości, bo na spotkanie z najwyższą władzą ZLP w RP przybyli: Wiceminister Środowiska, Sekretarz Stanu – Pani Małgorzata Joanna Golińska, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej Bogusław Piątek oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi DG LP Paulina Bień.  Czytaj dalej