Jubileusz 100-lecia ZLP w RP pod Patronatem Prezydenta RP

W 2018 roku mija 100 rocznica powstania Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste obchody stulecia ZLP w RP odbędą się w dniu 5 października 2018 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

W imieniu wszystkich członków Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata na początku lutego b.r. zwrócił się  z wnioskiem o udzielanie Patronatu Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości nad obchodami Jubileuszu 100-lecia działalności ZLP w RP.

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza pracowników:

•        Lasów Państwowych

•        Parków Narodowych

•        Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

•        Instytutu Badawczego Leśnictwa

•        Zespołu Szkół Leśnych w Lesku

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, w skład Związku wchodzi 391 organizacji zakładowych zgrupowanych w 17 Okręgach (Regionach) i Związku Leśników Polskich Parków Narodowych, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa.

 Związek liczy 11268 członków, w podziale na: Białystok 683, Gdańsk 287, Katowice 1093, Kraków 239, Krosno 687, Lublin 713, Łódź 739, Olsztyn 687, Piła 400, Poznań 730, Radom 613, Szczecin 1292, Szczecinek 769, Toruń 352, Warszawa 301, Wrocław 551, Zielona Góra 538, Parki Narodowe 437, GDLP 42, BULiGL 13, IBL 17, ZSL 17.

Przewodniczącym Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej od 30.03.2017 roku jest Jarosław Szałata. W skład Prezydium Rady Krajowej wchodzi przewodniczący i 4 wiceprzewodniczących: Paweł Kania, Krzysztof Górski, Urban Kolman, Marek Cholewa oraz 13 członków- przewodniczących regionów. Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej tworzy jej przewodniczący, którym od 2017 roku jest  Piotr Chrzęszczyk  i 4 członków. Rada Krajowa, która poza Zjazdem Krajowym jest najwyższym organem Związku, liczy 42 członków.

Credo ideowym Związku jest zapis statutowy powtarzający zasady obowiązujące w Związku Leśników Polskich w okresie 1918 – 1939, który brzmi następująco:

Celem Związku jest koordynowanie współdziałania jego członków w wypełnianiu zadań przewidzianych statutem oraz wyrażanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji: państwowej, samorządowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycznych, a w szczególności:

Obrona praw, godności zawodowej i interesów członków Związku i ich rodzin oraz dążenie do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych,

Obrona interesów polskiego leśnictwa, troska o jego rozwój i trwałość gospodarki leśnej.

Uroczystość, którą odbędzie się 5 października 2018 roku w Gołuchowie poprzedzą mniejsze uroczystości jubileuszowe w poszczególnych regionach ZLP w RP, zapowiadające centralne obchody 100-lecia. Będą one powiązane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zawierały elementy patriotyczne. Członkowie Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej i ich szeroka, zróżnicowana działalność społeczna, przyrodnicza, kulturalna i historyczna świadczy o silnych związkach z Niepodległą Ojczyzną na przestrzeni 100 lat działalności. Podczas wojen i powstań okupili miłość do Ojczyzny krwią, bo tylko podczas II wojny światowej życie oddał co trzeci leśnik, często z całą rodziną. Zaraz po zakończeniu wojny leśnicy z pasją zaczęli zagospodarowywać zniszczone polskie lasy i ugory, aby za chwilę znowu mierzyć się z nakazową gospodarką socjalistyczną nastawioną na szybki zysk i wysokie normy, bez zważania na przyrodę i kulturę. Był to także czas smutny dla munduru i honoru polskiego leśnika, bo czas biedy oraz ciągłych prób deprecjonowania zawodu i tradycji polskiego leśnictwa. Bardzo istotne jest też to, że leśnicy na przestrzeni ostatnich 100 lat byli i są bardzo związani ze społecznościami lokalnymi i solidnie pracują dla ich dobra. Są radnymi, sołtysami, pomagają parafiom, szkołom, turystom, a przede wszystkim mieszkającym wokół ludziom. To tylko niektóre fakty i przykłady ale już one dały solidne podstawy do ubiegania się o udzielanie Patronatu Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości nad obchodami Jubileuszu 100-lecia działalności ZLP w RP.

W dniu 10 kwietnia z Kancelarii Prezydenta nadeszła pozytywna odpowiedź o treści:

patronat Prezydenta RP- 20180410125723683

 

Z pewnością fakt objęcia  jubileuszu  stuletniej  działalności ZLP w RP patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, można uznać za wyraz  najwyższego uznania dla naszej pracy dla ludzi i lasów.

To wielkie wydarzenie dla członków naszego Związku oraz wszystkich ludzi lasu, stąd z radością i zaszczytem przekazuję tę informację.

Jarosław Szałata

Przewodniczący ZLP w RP.