NIE CHCEMY, ABY O NAS ROZMAWIANO BEZ NAS

Trwa reorganizacja Rządu RP, zmieniają się ludzie na kluczowych stanowiskach, zmieniane są kompetencje i zakres działania różnych instytucji i urzędów. Wszyscy ze spora dozą niepewności śledzimy to, co dzieje się wokół nas, a szczególnie wokół  spraw lasów i leśników. To naturalne, że z dużym zaniepokojeniem przyjęliśmy doniesienia medialne o możliwości zmian personalnych, ale także w podziale kompetencji w resorcie środowiska. Kolejnym krokiem mogłyby być zmiany w strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych. Z doświadczeń poprzednich lat funkcjonowania w służbie lasom i ludziom różnych pokoleń leśników wyłania się pewien wniosek, który brzmi: nic o nas, bez nas

Naturalnie nie jest łatwo realizować tę życiową mądrość, bo przecież jesteśmy związkiem zawodowym, a nie organizacją polityczną. Jednak z racji statutowego zapisu, który obliguje nas do wyrażania wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycznych oraz w szczególności do:

1. Obrony praw, godności zawodowej i interesów członków Związku i ich rodzin oraz dążenia do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych,

2. Obrony interesów polskiego leśnictwa, troski o jego rozwój i trwałość gospodarki leśnej.

Postanowiłem przygotować poniższe pisma:

  1. List do Premiera
  2. List do Ministra Środowiska
  3. List do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Przewodniczący ZLP w RP

Jarosław Szałata