Andrzej Konieczny nowym dyrektorem generalnym Lasów Państwowych

Na stanowisko dyrektora generalnego Lasów Państwowych w dniu dzisiejszym (19 stycznia 2018 roku) został powołany, przez ministra środowiska Henryka Kowalczyka, Andrzej Konieczny.

 konieczny

Andrzej Konieczny i Henryk Kowalczyk / Źródło: mos.gov.pl

Andrzej Konieczny ukończył Szkołę Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na wydziale leśnym. Jest również doktorem nauk ekonomicznych. Jego praca doktorska dotyczyła zagospodarowania obszarów wiejskich w ramach wykonania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w perspektywie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Ukończył także studia podyplomowe Master of Business Administration University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską oraz studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Odbywał staże zawodowe w administracji leśnej Niemiec i Szwajcarii.

Z  Lasami Państwowymi związany od 1996 roku, kiedy to rozpoczął pracę jako leśnik zajmując różne stanowiska w różnych nadleśnictwach. W latach 2013-2014 jako nadleśniczy kierował Nadleśnictwem Białowieża. Pełnił też funkcję dyrektora ekonomicznego w RDLP w Lublinie i był także jednym z inspektorów w GDLP w Warszawie.

W listopadzie 2015 roku został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska. Jako wiceminister środowiska był pełnomocnikiem ds. Puszczy Białowieskiej.

Andrzej Konieczny na stanowisku dyrektora generalnego LP zastąpił Konrada Tomaszewskiego, który pełnił tę funkcję od 17 listopada 2015 roku do 18 stycznia 2018 roku.

dwaj DG

Konrad Tomaszewski i Andrzej Konieczny / foto Jarosław Szałata