Dzienne archiwum: 19 stycznia 2018

NIE CHCEMY, ABY O NAS ROZMAWIANO BEZ NAS

Trwa reorganizacja Rządu RP, zmieniają się ludzie na kluczowych stanowiskach, zmieniane są kompetencje i zakres działania różnych instytucji i urzędów. Wszyscy ze spora dozą niepewności śledzimy to, co dzieje się wokół nas, a szczególnie wokół  spraw lasów i leśników. To naturalne, że z dużym zaniepokojeniem przyjęliśmy doniesienia medialne o możliwości zmian personalnych, ale także w podziale kompetencji w resorcie środowiska. Kolejnym krokiem mogłyby być zmiany w strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych. Z doświadczeń poprzednich lat funkcjonowania w służbie lasom i ludziom różnych pokoleń leśników wyłania się pewien wniosek, który brzmi: nic o nas, bez nasCzytaj dalej