Obradował Związek Leśników Polskich w RP – Sękocin Stary 27-29 marca 2014

Rada Krajowa i  Zjazd Krajowy ZLP- relacja z obrad.

27 marca 2014 w Sękocinie Starym rozpoczęło się spotkanie leśników zrzeszonych w Związku Leśników Polskich. Związkowcy w zielonych mundurach, którzy są jednocześnie delegatami na zjazd krajowy, reprezentującymi ponad 10 tysięcy członków ZLP  zjechali  z wszystkich zakątków kraju. Na zjazd przybyło 117 delegatów z nadleśnictw wszystkich dyrekcji, parków narodowych, IBL, BULiGL  oraz członkinie krajowej komisji rewizyjnej i jej przewodniczący Janusz Ruda. Koniec  marca to czas odnowień i bardzo pracowity okres w leśnictwie, ale przecież ostatnie wydarzenia społeczno-polityczne wokół lasów to także „gorący temat”, wymagający wiedzy o sytuacji oraz zaangażowania podobnego jak kampania odnowieniowa.

W pierwszej kolejności te właśnie wydarzenia i ich medialne echa były przedmiotem obrad Rady Krajowej. Dawniej za sprawą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego odbywały się obiady czwartkowe, zwane „mądrymi obiadami” lub „czwartkami”, które były spotkaniami intelektualistów. Leśnicy w czwartkowy wieczór także musieli mocno wytężać swój intelekt, ponieważ dyskutowano i rozstrzygano sprawy ważne, trudne i skomplikowane. Nic dziwnego, że obrady, które rozpoczęły się o 19.30 przeciągnęły się do godzin nocnych. Tematem wiodącym było zaskarżenie uchwalonej w ekspresowym tempie zmiany ustawy o lasach z dnia 24 stycznia 2014 do Trybunału Konstytucyjnego. Szeroko rozważano plusy i minusy takiej decyzji i atmosfera była gorąca. Jednak ostatecznie tylko przy dwóch głosach wstrzymujących podjęto uchwałę o treści:

 Załącznik 1

Omówiono także sprawozdanie z działalności związku w okresie od poprzedniego zjazdu, zmiany do statutu oraz sprawy organizacyjne zjazdu. Członkowie RK wysłuchali też sprawozdania z działalności spółek, informacji o przygotowaniach do Rajdu Leśników 2014 „Na jantarowym szlaku” (  zgłosiło się już ponad 1400 uczestników) oraz zapoznali się z bieżącą działalnością poszczególnych regionów.

Nazajutrz, w piątek 28 marca o godzinie 10 rozpoczęły się obrady Zjazdu Krajowego ZLP. Poczet wprowadził sztandar związku i przewodniczący Bronisław Sasin rozpoczął obrady zjazdu. Sprawnie i ze spokojem prowadził je Jerzy Miliszewski z Krosna przy pomocy Krzysztofa Górskiego ze Szczecinka – obaj są wiceprzewodniczącymi ZLP. Za stołem prezydialnym zasiedli także pozostali wiceprzewodniczący: Halina Stachowska i Zbigniew Czeryba, Honorowy Przewodniczący ZLP Jerzy Przybylski oraz Janusz Ruda, który wygłosił sprawozdanie komisji rewizyjnej i wnioskował o udzielenie absolutorium zarządowi związku. Komisja mandatowo-skrutacyjna pod przewodnictwem Józef Warzały dbała o liczenie głosów i czuwała nad  wymaganym quorum w czasie głosowań. Komisja  uchwał i wniosków, którą po raz kolejny kierował Zbigniew Nahajowski śledziła uważnie wypowiedzi delegatów i zbierała przygotowane wnioski z regionów. Było ich bardzo dużo, bo spraw trudnych i wymagających pilnych rozwiązań tak wyczekiwanych przez leśników jest wciąż bardzo wiele. Zjazd nie doczekał się zbyt wielu gości, choć przecież odbywał się blisko stolicy. Dyrektora Generalnego LP reprezentowała Zofia Chrempińska – dyrektor Gabinetu Dyrektora Generalnego LP     i Piotr Młynarczyk- naczelnik Zespołu ds. Gospodarki Lokalowej,  natomiast pomimo szerokiego zaproszenia wystosowanego do parlamentarzystów z wszelkich opcji politycznych pojawił się tylko jeden z nich- Poseł RP Cezary Olejniczak (SLD). Leśnicy jednak bardzo wysoko ocenili jego wystąpienie, znajomość leśnych tematów i życzliwość, jaka biła z jego rozsądnych wypowiedzi. Pan poseł bardzo dobrze i godnie reprezentował świat polityki, tak odległy i różny od naszego, leśnego świata, jednak istotnie kreujący przyszłość polskich lasów. Zarówno poseł, jak i reprezentująca DG LP  Zofia Chrempińska zapowiadali szybką (choć zapewne nie tak szybką jak ta ostatnia) kolejną zmianę ustawy o lasach, bardzo oczekiwaną przez leśników. Zmiana ta dotyczy sposobu zatrudniania zastępcy nadleśniczego, głównego księgowego nadleśnictwa, inżyniera nadzoru i leśniczego z powołania na umowę o pracę. 5 marca grupa posłów PO i PSL złożyła do Marszałka Sejmu taki projekt:

Załącznik 2

Projekt czeka  obecnie na nadanie numeru druku sejmowego. Na tym etapie procedowania aktu prawnego Marszałek Sejmu kieruje projekty ustaw do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ten wniosek został tam skierowany 6 marca i wystarczy optymistycznie wierzyć, że tym razem ta istotna dla wielu leśników sprawa zostanie sfinalizowana na Sali sejmowej jeszcze przed czerwcowymi obchodami Święta Lasu, jak to zapowiadają niektórzy politycy…

Zofia Chrempińska w swoim wystąpieniu obiecywała pilne pochylenie się nad obciążeniem leśniczych nadmiarem obowiązków i zadań, deklarowała zmianę zasad i ułatwienie pracy przy ewidencji, odbiorze drewna i szacunkach brakarskich. Informowała także o przyśpieszeniu prac nad założeniami szerokich zmian do ustawy o lasach, które były już wcześniej konsultowane, a które są podzielone na dwie części. Część związana z drewnem jest już w Biurze Legislacyjnym i szybko ujrzy światło dzienne, natomiast „leśna” część znajduje się w kancelarii premiera i raczej nie prędko zostanie włączona w procedurę uchwalania ustawy. Pani dyrektor zapowiadała również raczej odstąpienie od pierwotnego pomysłu zniesienia 50% ulgi w podatku od lasów ochronnych. Wystąpienie Zofii Chrempińskiej otworzyło gorącą dyskusję, gdzie emocjonalnie zabrał głos Andrzej Wisiński (RDLP Warszawa) na temat obłożenia obowiązkami leśniczych i nazywając wyzyskiem zadaniowy czas pracy. W podobnym duchu przemawiał leśniczy-poeta Andrzej Piesyk (RDLP Poznań) poruszając także problem okularów korekcyjnych, bez których trudno posługiwać się w terenie rejestratorem. Leśniczy A. Dymek z Piły pytał co z czynszami dla leśników, które już teraz często przekraczają kwotę tysiąca złotych, a sprzedaż mieszkań ślimaczy się jak trop winniczka…

Jarosław Szałata (RDLP Szczecin) poruszył kwestę zaufania do wciąż powoływanych i mieszkających w funkcyjnych mieszkaniach leśniczych, którzy każdego dnia tracą wiele czasu pracy na dokumentowanie i udowadnianie swojej uczciwości. W naszym kraju pospolitemu przestępcy należy udowodnić winę i obowiązuje prawna zasada domniemanej uczciwości, natomiast uczciwy i zaangażowany od lat w swoją pracę leśniczy wciąż musi dowodzić, że jest sumiennym i porządnym człowiekiem  lasu. Proponował uproszczenie odbioru i ewidencji drewna pozyskanego bez kosztów i rezygnację z wydatku drewna dokumentowanego wpisem na asygnatach, których kilkaset w roku wydaje leśniczy.  Naczelnik Piotr Młynarczyk przy pomocy prezentacji przedstawił sytuację mieszkaniową w LP. Zapowiedział nowe, kierunkowe dla nadleśnictw zasady ustalania czynszów, które trafią do jednostek w czerwcu. Poinformował, że w 2013 roku sprzedano 1011 mieszkań, a w tym roku kolejne zmienią właścicieli. Co roku ok 25% sprzedaży to podleśniczówki, na 2014 zaplanowano sprzedaż 389 kolejnych. Naczelnik Młynarczyk zapraszał zainteresowanych sytuacją mieszkaniową i chętnych do bliższego poznania tego tematu na konferencję, która odbędzie się w dniach 4-6 czerwca w lubuskim Łagowie.

Drugi dzień zjazdu, czyli sobota, to praca nad uchwałami wnioskami zjazdu. Trwały gorące dyskusje, polemiki i walka na argumenty, bo każdy region kraju, a także każda grupa zawodowa leśników ma swoje problemy i pomysły na ich rozwiązanie. Ostatecznie dzięki uzgodnionym i wypracowanym, czasem z trudem poglądom oraz dzięki pełnej zaangażowania pracy komisji uchwał i wniosków, podjęto następujące uchwały i wnioski Zjazdu:

Załącznik 3

Rada Krajowa i Przewodniczący ZLP Bronisław Sasin będą mieli wiele pracy, aby wprowadzić je w życie i sprawić, że z „papierowych zapisów” staną się kierunkami działania oraz satysfakcjonującej wszystkie strony pracy z pasją, którą od 90 lat poświęcają się członkowie Braci Leśnej.

JAROSŁAW SZAŁATA

P. S. Tuż po powrocie ze Zjazdu Krajowego nadeszła odpowiedź z Ministerstwa Środowiska na złożone wcześniej postulaty związkowców, dotycząca tematów poruszanych także podczas zjazdu:

Załącznik 4

Lista odznaczonych „Złotym Znakiem Związku”

(decyzja Przewodniczącego ZLP w RP z  dnia 27 marca 2014 r.)

 1. Jerzy Derlicki                      –           N-ctwo Łochów           – RDLP Warszawa
 2. Romuald Dreger                 –           N-ctwo Sarbia             – RDLP Piła
 3. Andrzej Jonasz                   –           N-ctwo Ustrzyki Dolne – RDLP Krosno
 4. Krzysztof Kanas                 –           Parki Narodowe
 5. Marek Słowikowski             –           Parki Narodowe
 6. Mariusz Rosik                     –           Przewodniczący ZLP Okręgu Zielonogórskiego

Lista odznaczonych odznaką związkową

„Zasłużony dla Leśników Polskich”

Złotą odznaką:

 1.  Krystyna Cherubin             –           N-ctwo Babki  – RDLP Poznań
 2. Cybulski Bogdan                 –           N-ctwo Przasnysz  –  RDLP Olsztyn
 3. Leszek Jaszczyk                –           Biuro RDLP w Radomiu
 4. Anna Wiśniewska               –           N-ctwo Rytel    – RDLP Toruń

Srebrną odznaką:

 1. Andrzej Boczoń                –           IBL
 2. Mariusz Gorgol                 –           N-ctwo Borne Sulinowo   –  RDLP Szczecinek
 3. Leszek Grzybowski          –           N-ctwo Pniewy   –  RDLP Poznań
 4. Marcin Kowalski               –           N-ctwo Czaplinek  – RDLP Szczecinek
 5. Dariusz Nowosad            –           N-ctwo Manowo   –  RDLP Szczecinek
 6. Roman Pytlasiński           –           N-ctwo Brodnica    – RDLP Toruń
 7. Jerzy Stachurski              –           N-ctwo Szprotawa  –   RDLP Zielona Góra