Miesięczne archiwum: maj 2014

Jubileusz 90 – lecia Lasów Państwowych

90 lat historii Lasów Państwowych to zaledwie czas jednego pokolenia drzew  pielęgnowanych przez kilka pokoleń leśników. Jest to również czas pokory wobec przyrody oraz odpowiedzialności za prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony zasobów przyrodniczych lasu.

Pragnę wykorzystać tę szczególną okazję, jaką stwarzają obchody 90-lecia Lasów Państwowych, aby pogratulować wszystkim leśnikom osiągnięć zawodowych dzięki, którym Lasy Państwowe są w coraz lepszej kondycji.

Składam serdeczne życzenia  wszystkim pracownikom i kolegom oraz ich rodzinom wiele radości w życiu osobistym i zawodowym. Życzę aby przyszłość przyniosła wiele osiągnięć i osobistych satysfakcji z pełnienia odpowiedzialnej służby dla Lasów Państwowych.

 W imieniu
Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP
Przewodniczący  Bronisław Sasin

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów mundurów leśnika

Na adres Związku Leśników Polskich wpłynął do konsultacji projekt rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. Ewentualne uwagi do projektu proszę kierować na adres przewodniczącego  bronislaw.sasin@szczecin.lasy.gov.pl do 2 czerwca 2014 roku.

Tutaj treść pisma przewodniego.

Tutaj projekt rozporządzenia.