Zjazd Sprawozdawczy Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP

18 marca br. odbył się w Olsztynie Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej  Regionu Olsztyńskiego. Obecnych na Zjeździe było 75 spośród 87 wybranych delegatów reprezentujących ponad 570 członków naszego Związku.

3 Delegaci na sali obradDelegaci na sali obrad

Po wprowadzeniu Sztandaru  Regionu  otwarcia Zjazdu  dokonał kol. Andrzej Borkowski – Przewodniczący Regionu.  Przywitał przybyłych na obrady  gości w osobach:   Posła na Sejm RP Iwony Arent, Posła na Sejm RP Zbigniewa Babalskiego, Dyrektorów Biur Poselskich Posłów na Sejm RP – Beaty Bublewicz, Tadeusza Iwińskiego oraz Jerzego Szmita, Dyrektora RDLP w Olsztynie Pana Jana Karetko i zastępcy Dyrektora Pana Sebastiana Smoluka. Przywitał również wszystkie delegatki i delegatów na Zjazd.

J._Karetko=2C_A._Borkowsk-= i, M. Choroś, G. Sulej, B. CybulskiD. Żarczyński, S. Smoluk, J. Karetko, A.Borkowski, M. Choroś, G. Sulej, B. Cybulski

Na Przewodniczącego Zjazdu wybrano kol. Mirosława Chorosia. W kolejnym punkcie Zjazdu wręczono przyznane odznaczenia związkowe.

Złote Odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:

 • Jan Karetko – Dyrektor RDLP,
 • Bogdan Kaciuba – N-ctwo Bartoszyce
 • Jerzy Śliwiński – N-ctwo Lidzbark

5 Odznaczeni Złotą Odznaką Zasłużony dla Leśników Polskich

Srebrne Odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:

 • Paweł Kowalski – N-ctwo Ciechanów,
 • Bożena Labarzewska – biuro RDLP,
 • Milena Ratajczak – N-ctwo Iława.

6 Odznaczani Srebrna Odznaką Zasłużony dla Leśników Polskich          Brązowe Odznaki  „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:

 • Zbigniew Głodowski – N-ctwo Wipsowo,
 • Tomasz Haładaj – biuro RDLP,
 • Bogumiła Kocimska – biuro RDLP,
 • Jacek  Petrykowski – N-ctwo Ciechanów,
 • Waldemar Skutnik – N-ctwo Kudypy,
 • Jacek Szlachta – N-ctwo Ciechanów,
 • Dariusz Wacławik –  N-ctwo Lidzbark
 • Robert Wielgosz – N-ctwo Orneta

8 Odznaczeni Brązową Odznaką Zasłużony dla Leśników PolskichDekoracji dokonał Przewodniczący Regionu Andrzej Borkowski w towarzystwie Dyrektora  Sebastiana Smoluka i  Wiceprzewodniczącego Regionu Gerarda Suleja.

Po wręczeniu odznaczeń odbyła się jeszcze jedna uroczystość.

W związku z planowanym w najbliższym czasie zakończeniem pracy zawodowej przez Dyrektora RDLP w Olsztynie Pana Jana Karetko, Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego złożył podziękowanie za lata współpracy oraz  życzenia zdrowia i  pomyślności  na przyszłość.  Wręczono okolicznościowy adres.

9 Podziękowanie Dyrektorowi od ZwiązkuPodziękowanie Dyrektorowi od Związku

10 Wystąpienie Dyrektora RDLPWystąpienie Dyrektora RDLP

Po tej uroczystej części Zjazdu przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku dziennego.

Wykorzystując obecność zaproszonych na Zjazd Posłów z okręgów wyborczych naszego terenu poruszono sprawy związane z przyjętą 24 stycznia 2014 r. przez parlament nowelizacją ustawy o lasach a także wysłuchano stanowisk parlamentarzystów w sprawie przyszłości lasów, Lasów Państwowych i pracowników LP.

12 Poseł na Sejm RP Zbigniew BabalskiPoseł na Sejm RP Zbigniew Babalski

Po krótkim wprowadzeniu Przewodniczącego Regionu wywiązała się dyskusja. Poruszano  sposób procedowania wprowadzanych zmian, ich uzasadnienia oraz skutków. Delegaci na Zjazd otrzymali informacje w bardzo ważnych dla leśników sprawach bezpośrednio od parlamentarzystów.

Następnie przystąpiono do realizacji części sprawozdawczej Zjazdu.

Sprawozdanie Rady Regionu za okres od poprzedniego Zjazdu Sprawozdawczego złożył Przewodniczący Regionu kol. A. Borkowski. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu za miniony okres przedstawił jej przewodniczący kol. Bogdan Cybulski.  Sprawozdanie zakończył zgłoszeniem wniosku o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu.

Sprawozdania złożyli również członek Rady Krajowej – kol. M. Choroś i  kol. A. Borkowski – członek  Rady Krajowej oraz jej Prezydium.

Postawiony przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu został przyjęty jednogłośnie.

Następnie była dyskusja, po zakończeniu której komisja Uchwał i Wniosków przedłożyła Zjazdowi pod głosowanie projekty Uchwał i  wniosków, które zostały przyjęte.

Podsumowania obrad Zjazdu dokonał przewodniczący Regionu. Stwierdził, że Związek zachowuje swą apolityczność i nie zamierza prowadzić kampanii wyborczej ani wspierać konkretnych partii politycznych. Zgodnie z treścią „APELU ZLP w RP do sympatyków lasów”, który Rada Regionu opublikowała w prasie regionalnej oraz gazetach lokalnych, powinniśmy pamiętać kto i jak zachowywał się przy nowelizacji ustawy o lasach.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich Regionu Olsztyńskiego

Andrzej Borkowski