Dzienne archiwum: 23 marca 2014

Zjazd Sprawozdawczy Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP

18 marca br. odbył się w Olsztynie Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej  Regionu Olsztyńskiego. Obecnych na Zjeździe było 75 spośród 87 wybranych delegatów reprezentujących ponad 570 członków naszego Związku.

3 Delegaci na sali obradDelegaci na sali obrad

Po wprowadzeniu Sztandaru  Regionu  otwarcia Zjazdu  dokonał kol. Andrzej Borkowski – Przewodniczący Regionu.  Przywitał przybyłych na obrady  gości w osobach:   Posła na Sejm RP Iwony Arent, Posła na Sejm RP Zbigniewa Babalskiego, Dyrektorów Biur Poselskich Posłów na Sejm RP – Beaty Bublewicz, Tadeusza Iwińskiego oraz Jerzego Szmita, Dyrektora RDLP w Olsztynie Pana Jana Karetko i zastępcy Dyrektora Pana Sebastiana Smoluka. Przywitał również wszystkie delegatki i delegatów na Zjazd.

J._Karetko=2C_A._Borkowsk-= i, M. Choroś, G. Sulej, B. CybulskiD. Żarczyński, S. Smoluk, J. Karetko, A.Borkowski, M. Choroś, G. Sulej, B. Cybulski

Czytaj dalej