Miesięczne archiwum: kwiecień 2014

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej,
reprezentowana przez radcę prawnego Macieja Skorego z Kancelarii IURICO Skory i Sołtys Spółka Partnerska Radców Prawnych złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego wnoszę o stwierdzenie niezgodności ustawy z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o lasach Konstytucją  Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść wniosku wraz z uzasadnieniem tutaj.

Wesołego Alleluja

Pełnych  radosnej  nadziei
Świąt  Zmartwychwstania  Pańskiego,
rodzinnego  ciepła,  miłych  spotkań  przy Wielkanocnym  stole
życzy

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP

wielkanoc

Obradował Związek Leśników Polskich w RP – Sękocin Stary 27-29 marca 2014

Rada Krajowa i  Zjazd Krajowy ZLP- relacja z obrad.

27 marca 2014 w Sękocinie Starym rozpoczęło się spotkanie leśników zrzeszonych w Związku Leśników Polskich. Związkowcy w zielonych mundurach, którzy są jednocześnie delegatami na zjazd krajowy, reprezentującymi ponad 10 tysięcy członków ZLP  zjechali  z wszystkich zakątków kraju. Na zjazd przybyło 117 delegatów z nadleśnictw wszystkich dyrekcji, parków narodowych, IBL, BULiGL  oraz członkinie krajowej komisji rewizyjnej i jej przewodniczący Janusz Ruda. Koniec  marca to czas odnowień i bardzo pracowity okres w leśnictwie, ale przecież ostatnie wydarzenia społeczno-polityczne wokół lasów to także „gorący temat”, wymagający wiedzy o sytuacji oraz zaangażowania podobnego jak kampania odnowieniowa. Czytaj dalej