Żałobna karta

KOLEŻANCE BARBARZE JARZĘBAK

Z POWODU ŚMIERCI

SYNA

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

składa Rada Krajowa,

Rada Regionu Radomskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej