XXIX  Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników o puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP, pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Komunikat organizacyjny

 1. Termin i miejsce:
 2. Organizatorzy:
  • Związek Leśników Polskich w RP
  • Region Krakowski ZLP w RP
  • Sanatorium Uzdrowiskowe Leśnik-Drzewiarz Sp. z o.o.
 3. Kontakt:
  • kierownik turnieju: Paweł Macur – tel. 504 235 847
  • sprawy organizacyjne i zgłoszenia: Beata Czerniak i Lena Kacperczyk – Biuro ZLP w RP, tel. 225898380, kom. 662 845 525, e-mail: zlpwrp@lasy.gov.pl
  • Elżbieta Kowalik – Sanatorium Uzdrowiskowe Leśnik-Drzewiarz Sp. z o.o., tel. 18 471 28 61 (62, 63), email: elzbieta.kowalik@lesnik-drzewiarz.pl
 4. Uczestnicy:
  • pracownicy PGL Lasy Państwowe,
  • pracownicy parków narodowych,
  • pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa,
  • pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • pracownicy naukowi i studenci wydziałów leśnych wyższych uczelni,
  • nauczyciele i uczniowie szkół leśnych,
  • pracownicy ZUL aktualnie współpracujący z jednostkami PGL LP posiadający wykształcenie leśne,
  • emeryci i renciści PGL LP.
 5. Zapisy na  XXIX  Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników wyłącznie poprzez Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej:
  • zgłoszenia do dnia 14 listopada 2022 r.;
  • zgłoszenia dokonuje jednostka zatrudniająca zawodników, organizacja związkowa lub osobiście zawodnicy startujący na własny koszt;
  • zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, ranking ELO, dane kontaktowe, datę przyjazdu, dane do faktury, rozmiar koszulki okolicznościowej;
  • zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zlpwrp@lasy.gov.pl;
  • koszt uczestnictwa wynosi 800,00 zł, w przypadku przyjazdu w dniu 15 grudnia br. 750,00 zł
  • wpłaty należy przekazywać na konto bankowe Związku Leśników Polskich w RP nr 06 1940 1076 3232 1007 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A. tytuł wpłaty: uczestnictwo w mistrzostwach szachowych – imię i nazwisko uczestnika;
  • ilość miejsc jest ograniczona do 60 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
  • zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.

Program

XXIX Szachowych Mistrzostw Polski Leśników

o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP

14 grudnia 2022 r. (środa)

 • od godz. 15.00 przyjazd zawodników
 • 18.00 – 22.00 kolacja
 • 20.00 otwarty turniej szachów błyskawicznych (puchary i dyplomy wręczane będą podczas ceremonii zakończenia Mistrzostw w dniu 17.12.2022 r.)

15 grudnia 2022 r. (czwartek)

 • 7.45-8.30 – śniadanie
 • 8.45-9.00 – odprawa techniczna
 • 9.00-9.25 – oficjalne otwarcie Mistrzostw
 • 9.30-10.30 – I runda
 • 10.45-11.45 – II runda
 • 12.00-13.00 – III runda
 • 13.30-14.15 – obiad
 • 14.30-15.30 – IV runda
 • 15.45-16.45 – V runda
 • 17.00-18.00 – VI runda
 • 18.15-19.15 – VII runda
 • 19.30 – kolacja

16  grudnia 2022 r. (piątek)

 • 7.30-8.00 – śniadanie
 • 8.15-9.15 – VIII runda
 • 9.30-10.30 – IX runda
 • 10.45-11.45 – X runda
 • 12.00-13.00 – XI runda
 • 13.15-14.00 – obiad
 • 14.15 – wycieczka – Wieża widokowa – Słotwiny
 • 19.00 – uroczysta kolacja

17 grudnia 2022 r. (sobota)

 • 8.15-9.00 – śniadanie
 • 9.30-10.15 – uroczysta ceremonia zakończenia Mistrzostw
 • Ok. 10.30 – wyjazd uczestników

Regulamin

XXIX Szachowych Mistrzostw Polski Leśników

o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP

 1. wszyscy zawodnicy grają w jednej grupie;
 2. turniej szachów błyskawicznych ma charakter otwarty;
 3. mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund
 4. tempo gry: 30 minut dla zawodnika;
 5. przeprowadzona zostanie klasyfikacja drużynowa – drużyna składa się z 2 lub 3 zawodników;
 6. składy drużyn przyjmowane będą w trakcie odprawy technicznej;
 7. odprawa techniczna  odbędzie się 15 grudnia 2022 r. o godzinie 8.45;
 8. ostateczna weryfikacja drużyn nastąpi przed rozpoczęciem II rundy, w końcowej klasyfikacji drużyny liczy się punktacja dwóch zawodników z największą liczbą punktów;
 9. w przypadku równiej ilości punktów obowiązuje następująca punktacja pomocnicza:
  • średni Buchholz,
  • Buchholz,
  • Progres,
  • większa liczba zwycięstw,
  • wynik bezpośredni,
  • losowanie.
 10. w klasyfikacji drużynowej w przypadku równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce pierwszego zawodnika w klasyfikacji indywidualnej;
 11. w turnieju obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach, w sprawach spornych decyzję podejmuje sędzia główny;
 12. w przypadku rażąco niewłaściwego zachowania na sali gry sędziemu głównemu przysługuje prawo stosowania wszystkich środków dyscyplinujących;
 13. na sali gry obowiązuje zakaz palenia, spożywania napojów i posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych;
 14. regeneracja sił i gry towarzyskie odbędą się poza salą gier;
 15. w związku z możliwym zagrożeniem epidemicznym Mistrzostwa będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi na dany dzień wytycznymi PZSzach w sprawie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących epidemii COVID-19;
 16. osoby niepełnoletnie muszą przebywać w trakcie Mistrzostw pod nadzorem opiekuna;
 17. uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody;
 18. zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych;
 19. organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów foto i audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych;
 20. ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu oraz weryfikacja zawodników mogących brać udział w turnieju należy do organizatora zawodów oraz sędziego głównego.