ZLP w RP w hołdzie leśnym bohaterom

18 września br. w Nadleśnictwie Celestynów odbyła się uroczystość przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948”. W imieniu ZLP w RP hołd leśnym bohaterom złożyła trzy osobowa delegacja: Jerzy Przybylski – Honorowy Przewodniczący ZLP w RP, Paweł Kania – Wiceprzewodniczący ZLP w RP oraz Wojciech Kała – Przewodniczący ZLP w RP Okręgu Warszawskiego.  

Członkowie delegacji ZLP w RP – od lewej – Wojciech Kała, Jerzy Przybylski, Paweł Kania.

W uroczystości uczestniczyło ponad 200 osób, wśród znaleźli się: leśnicy, kombatanci II wojny światowej, członkowie ZLP w RP, przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, reprezentanci lokalnej społeczności oraz uczniowie.

Członkowie delegacji ZLP w RP – od lewej – Wojciech Kała, Paweł Kania, Jerzy Przybylski.

Obchody rozpoczęły się od mszy świętej, koncelebrowanej przez ks. Michała Włocha z Parafii w Celestynowie oraz ks. Wiktora Ojrzyńskiego – dziekana duszpasterzy leśników. Po nabożeństwie zebranych gości powitał nadleśniczy Artur Dawidziuk, który podkreślił, jak ważne jest podtrzymywanie pamięci o historii naszych Rodaków. Następnie głos zabrali dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Marek Roman, poseł prof. Jan Szyszko, radna województwa mazowieckiego Bożena Żelazowska oraz pułkownik Zbigniew Zieliński, którzy w swoich wystąpieniach przypomnieli wydarzenia z krwawych kart historii Polski i tragiczne losy leśników w latach 1939-1948.

Uroczystość patriotyczną uświetnił udział pocztów sztandarowych, obecność Wojskowej Asysty Honorowej oraz Apel Poległych odczytany przez majora Radosława Ozóga. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego pod dowództwem plutonowego Marcina Adamskiego. Wydarzenie zakończyło się uroczystym złożeniem wieńców przy pomniku. Członkowie delegacji ZLP w RP, jak co roku, oddali hołd pomordowanym leśnikom i ich rodzinom oraz złożyli wiązankę kwiatów w imieniu całej społeczności naszego Związku.

Wieńce złożone przy pomniku
„Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948”.

Róża Brytan – Nadleśnictwo Celestynów

Katarzyna Gozdek-Pawłowska

Zdjęcia: Szymon Wojtyszyn