Jubileusz 25-lecia Nadleśnictwa Sulęcin (RDLP Szczecin)

W 1993 roku na terenie Gminy Sulęcin zostało powołane Nadleśnictwo Sulęcin z siedzibą w Sulęcinie przy ulicy Lipowej. Nadleśnictwo podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i skupia wokół siebie 12 leśnictw na terenie dwóch obrębów. W tym roku przypada Jubileusz 25-lecia Nadleśnictwa Sulęcin, które z tej okazji 21 listopada otrzymało sztandar.

Uroczystości przekazania sztandaru miały miejsce podczas mszy świętej w intencji Nadleśnictwa w kościele św. Mikołaja w Sulęcinie, koncelebrowanej przez księży parafii i kapelanów.
W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe z  RDLP Szczecin, sąsiednich nadleśnictw, Związku Leśników Polskich w RP Regionu Zachodniego, szkół z terenu gminy, Wojska Polskiego i kół łowieckich.

W Jubileuszu 25-lecia Nadleśnictwa Sulęcin uczestniczyli również mieszkańcy gminy, młodzież, goście zaproszeni, przedstawiciele Dyrekcji Lasów Państwowych ze Szczecina, służb mundurowych oraz jednostek organizacyjnych gminy i powiatu.

Po mszy odbyło się spotkanie różnych pokoleń leśników, podczas którego uhonorowano najbardziej zasłużonych spośród nich.

Przewodniczący Regionu Zachodniego ZLP w RP,  Pan Bronisław Sasin w asyście Pana Witolda Wasylków, nadleśniczego Nadleśnictwa Sulęcin  odznaczył   Złotym Znakiem Związku Pana Stanisława Hasiuka – Przewodniczący ZLP w RP przy Nadleśnictwie Sulęcin.

Uhonorowano  Złotą Odznaką  „Zasłużony Dla Leśników Polskich” Pana Witolda Wasylków – nadleśniczego  Nadleśnictwa Sulęcin.

Wręczono również  Srebrną Odznakę  Panu Michałowi Zgoła – emerytowanemu pracownikowi nadleśnictwa oraz Panu Henrykowi Grzybowskiemu – renciście, byłemu podleśniczemu leśnictwa Glisno.

Brązowe Odznaki otrzymali: Pan Grzegorz Kot – leśniczy Leśnictwa Długoszynek oraz Pan Marek Pławuszewski – podleśniczy Leśnictwa Brzeźno.

od prawej strony : W.Wasylków; B.Sasin; S.Hasiuk, M.Zgoła, H.Grzybowski, G.Kot

Tekst: Kinga Adamska-Gerber

Foto: ZLP w RP Regionu Zachodniego