Kilometrówka – kolejna odsłona

7 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie poświęcone kwestii zmian w przepisach  dotyczących zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych. Wiceminister Marek Chodkiewicz zaprosił na to spotkanie po 2 przedstawicieli z 18 Związków zrzeszających leśników i pocztowców.

Spotkanie otworzyła Pani Aldona Wieczorek – Zastępca Dyrektora Departamentu, która stwierdziła, że Ministerstwo zostało zasypane przez leśników i pocztowców petycjami ws zmiany stawki za kilometr (do 7.11.2018 r. wpłynęło ich 1700).

Prosiła o sugestie, pomysły i propozycje zmian w przepisach ze strony związków, co wzbudziło nasze  uzasadnione zdziwienie, gdyż spodziewaliśmy się konkretnych propozycji ze strony Ministerstwa – inicjatora spotkania. Pocztowcy poprzez wystąpienie Roberta Czyża podtrzymali nasze stanowisko, aby w okresie przejściowym, tj.  do czasu zmiany rozporządzenia lub ustawy, zgodnie ze złożoną petycją dopisać w rozporządzeniu paragraf zwiększający obecną stawkę 0,8358 zł za 1 km mnożnikiem 1,2.

Przekazałem takie pytania i propozycje:

 1. Zaproponowałem natychmiast przyjąć nasz postulat wyrażony w petycji, a potem rozmawiać o zmianie stawki za 1 km w oparciu o aktualne koszty, bo przecież stawka jest niezmieniona od 2007 roku.
 2. Zapytałem jak będzie wyliczana pojemność samochodu o napędzie hybrydowym oraz jak będą traktowane samochody elektryczne?
 3. Jaki został przyjęty kierunek zmian: czy zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury czy nowa ustawa?
 4. Zaproponowałem wykreślenie słowa „osobowy” pozostawiając słowo „samochód” w  treści aktualnego rozporządzenia, ponieważ otwiera to możliwość zwrotu kosztów za każdy samochód (osobowy, ciężarowo – osobowy, np. pick-up, ciężarowy, elektryczny itd.) Podkreśliłem problemy leśników związane z ograniczeniem ustaleń rozporządzenia tylko do samochodów osobowych.
 5. Zwróciłem także uwagę, że zmiana tej stawki w naszym przypadku nie rzutuje na budżet, ponieważ Polskie Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest samofinansujące się.

Na spotkanie dotarł Wiceminister Marek Chodkiewicz, który nie miał dla nas żadnych propozycji, ale przekazał informację, że w Instytucie Transportu Samochodowego  trwają zlecone przez Ministerstwo Infrastruktury prace nad kalkulacją aktualnych kosztów używania pojazdów. Potrwają one jeszcze 2-3 miesiące. Twierdził również, że być może stawka za kilometr będzie uzależniona nie od pojemności silnika pojazdu lecz od jego mocy, ale nie przekazał żadnych konkretów.

Wobec braku konkretnych propozycji przekazaliśmy zdecydowany postulat, aby natychmiast zmienić stawkę dla leśników i pocztowców na 1 zł za kilometr zgodnie z naszą petycją, którą będziemy nadal masowo wysyłać. Jeżeli nie zostanie spełniony ten postulat, to będziemy organizować stanowczy protest w formie manifestacji, a pocztowcy zagrozili, że nie będą dostarczać przesyłek w okresie świątecznym.

Po długiej i burzliwej dyskusji ustalono:

 1. Ministerstwo odniesie się do naszego postulatu wyrażonego w petycji, czyli natychmiastowego podniesienia stawki do 1zł /km w okresie przejściowym, czyli do czasu zmiany przepisów w oparciu o aktualne koszty; przekaże odpowiedź pisemnie w najbliższych dniach, informacja będzie najpóźniej do poniedziałku 12 listopada b.r.
 2. Po okresie 2-3 miesięcy niezbędnym na wykonanie analizy kosztów przez Instytut Transportu Samochodowego wspólnie usiądziemy  do negocjacji nowych stawek i zasad zwrotu kosztów.

W dniu 9 listopada b.r. została wystosowana odpowiedź, niestety negatywna, na nasze postulaty: 2018.11.09_Ministerstwo Infrastruktury – Kilometrówka

Wobec takiego stanowiska wystąpiłem w dniu 13.11.2018 r. z pismem do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z wnioskiem o spotkanie i ustalenie stanowiska w tej sprawie, jak również wnioskowałem o pilne zajęcie się innymi tematami:

 1. Bonusy dla pracowników Lasów Państwowych i branż pokrewnych od firmy Orlen – karty paliwowe na materiały pędne i oleje ( temat poruszany był także na naradzie w DG LP 26 lipca 2018 r. i miał być przedmiotem obrad Komisji Wspólnej w październiku 2018 roku, która jednak została przełożona na inny termin).
 2. Analiza obciążenia pracą na poszczególnych stanowiskach i racjonalizacja obciążeń obowiązkami – deklarowaliśmy udział naszych przedstawicieli w zespole, który miał zostać powołany w tym celu.
 3. Sprawa Pracowniczych Programów Emerytalnych i Pracowniczych Programów Kapitałowych – wnioskuję o jak najszybsze podjęcie rozmów w tej ważnej sprawie i wypracowanie wspólnego stanowiska.
 4. Funkcjonowanie Portalu Pracowniczego jako narzędzia komunikacji wewnętrznej dla wszystkich leśników.

Zachęcam do dalszego, jak najbardziej masowego wysyłania petycji według wcześniej podanego wzoru.

Jarosław Szałata