Dwa ważne jubileusze w Nadleśnictwie Sarbia

Odezwa Przewodniczącego Związku Leśników Polskich Jarosława Szałaty do Leśników Polskich (http://zlpwrp.pl opublikowana w dniu 10.11.2018 r.)

„Z pewnością jednak jutro dla wszystkich leśników i ludzi lasu  będzie  niesłychanie ważny dzień, który należy godnie uczcić. Leśnicy to ludzie, którzy mają szczególny stosunek do wolności, swobody ale też żywią głębokie i patriotyczne uczucia do naszego państwa, czego wielokrotnie dawali wyraz. Może dlatego dla nas, leśników, noszących zielone mundury z orzełkami na guzikach, niepodległość naszego kraju, swoboda w wyrażaniu myśli i poglądów oraz szacunek dla historii są tak ważne. Tak jak szacunek dla godła i flagi.”

Nadleśnictwo Sarbia udekorowano flagami już 5 listopada 2018 r., w tym dniu rozpoczęto uroczystości obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego i  100-lecia powstania Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszeni goście i pracownicy Nadleśnictwa Sarbia z samego rana stanęli do uroczystego apelu, aby upamiętnić te ważne wydarzenia. Na tę okoliczność ustawiono przy obiekcie Nadleśnictwa kamień z tablicą pamiątkową oraz posadzono Dąb Niepodległości, którego sadzonka została pobłogosławiona przez Papieża Franciszka podczas pielgrzymki delegatów Lasów Państwowych w Polsce w 2018 r., do Grobu św. Jana Pawła II, Papieża Polaka.

Apel – uroczystość rozpoczął Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia Maciej Strawa witając gości i pracowników, charakteryzując cel uroczystości. Okres powstania Związku Leśników Polskich i dojścia do jubileuszu 100 lat przedstawił Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej Romuald Dreger.  Miało też miejsce wystąpienie okolicznościowe Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Damiana Szcześnika dotyczące Niepodległości Państwa Polskiego, roli leśników, którzy budowali odradzającą się po latach niewoli Ojczyznę, którzy działali, pomagali, żyli obok nas i dla nas.

Pracownicy Nadleśnictwa Sarbia, uczestniczyli w szeregu uroczystościach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego organizowanych przez jednostki samorządowe i lokalną społeczność.

Przewodniczący

ZOZ w Nadleśnictwie Sarbia ZLP w RP

Romuald Dreger

                                                                         Zdjęcia: ZLP w RP Regionu Pilskiego

Kamień z tablicą pamiątkową,  ustawiony przy obiekcie Nadleśnictwa Sarbia.

Zbiórka pracowników Nadleśnictwa Sarbia, w dniu 5 listopada 2018 r. – uroczysty apel.

Delegacja pracowników składająca kwiaty w miejscu pamięci – Elżbieta Leśnicka, Romuald Dreger, Lilia Jóźwiak).

Wystąpienie okolicznościowe Dyrektora RDLP w Pile Damiana Szcześniaka. Na drugim planie Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia Maciej Strawa.

Sadzenie Dęba Niepodległości.

Zdjęcie zbiorowe uczestników uroczystości.

Tort – wypieki okolicznościowe.

Dalsza część uroczystości – podziękowanie Romanowi  Chwaliszewskiemu za wystąpienie dot. odzyskania niepodległości przez Polskę na terenie aktualnie administrowanym przez Nadleśnictwo Sarbia.