Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Gdańskiego

23 kwietnia 2018 roku w siedzibie RDLP Gdańsk odbył się Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Gdańskiego.

W Zjeździe wzięło udział 36 delegatów oraz  Dyrektor RDLP w Gdańsku Bartłomiej Obajtek.

Zjazd rozpoczął Przewodniczący ZLP w RP Regionu Gdańskiego Dariusz Kowalewski, witając Pana Dyrektora i Delegatów.

Obrady zostały poprowadzone wg przyjętego porządku zebrania.

Na samym początku z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę złożono podziękowania dla  Przewodniczącego (w latach 1996–2011) ZLP w RP Regionu Gdańskiego Krzysztofa Jankowskiego.

Foto. nr 1

Następnie w roku 100 lecia istnienia ZLP w RP najbardziej zasłużonym członkom Związku zostały wręczone odznaki ,,Zasłużony dla Leśników Polskich”.

      Wśród odznaczonych byli :

I. Złota odznaka Związku ,,Zasłużony dla Leśników Polskich”.

  1. Kazimierz Kowalewski – Nadleśnictwo Kaliska;
  2. Władysław Myszke – Nadleśnictwo Cewice;
  3. Paweł Bukowski – Nadleśnictwo Kolbudy.

Foto. nr 2; złote odznaki

II. Srebrna odznaka Związku ,,Zasłużony dla Leśników Polskich”.

  1. Edyta Gryckiewicz – Nadleśnictwo Lębork;

Foto nr. 3 srebrna odznaka

I. Brązowa odznaka Związku ,,Zasłużony dla Leśników Polskich”.

  1. Malwina Remiasz – ZPD LP w Lęborku;
  2. Ewa Domert – Nadleśnictwo Kaliska;
  3. Zbigniew Klawikowski – Nadleśnictwo Gdańsk;
  4. Tadeusz Duliński – ZPD LP w Lęborku.

Foto nr. 4 brązowe odznaki

Po wręczeniu odznaczeń Przewodniczący Dariusz Kowalewski złożył sprawozdanie z działalności Rady Regionu. Informacje z działalności finansowej przekazał Skarbnik Regionu Mirosław Caban,  natomiast sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Mariusz Pałys, po której w drodze głosowania Delegaci udzielili absolutorium za miniony rok, dając tym samym mandat do dalszego działania obecnej Radzie.

Foto nr. 5 Delegaci na Zjazd

Po wystąpieniu przybyłych Gości nastąpiła dyskusja i przyjęcie wniosków  oraz proponowanych uchwał. Następnie Przewodniczący Dariusz Kowalewski zakończył zebranie życząc dalszej owocnej współpracy.

 

                                                        Dariusz Kowalewski 

                                                        Przewodniczący ZLP w RP RG