Dzienne archiwum: 8 grudnia 2017

W Skwierzynie obradowała Rada Regionu Zachodniego ZLP w RP

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie jest największą jednostką tego typu w Lasach Państwowych i pośród 17 dyrekcji przoduje w wielu dziedzinach, szczególnie w realizacji rozmaitych zadań gospodarczych. Przoduje również w ilości członków Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponad 1200 członków w 35 nadleśnictwach, biurze RDLP, Zespole Składnic oraz Ośrodku Transportu Leśnego tworzy Region Zachodni. Od chwili reaktywacji ZLP w RP jego przewodniczącym jest Bronisław Sasin, Honorowy Przewodniczący ZLP w RP, który kierował całym związkiem w latach 2012-2017. Wiceprzewodniczącym tego regionu, obok Waldemara Jedynaka, jest  Jarosław Szałata- obecny przewodniczący ZLP w RP. W działalność związkową regionu angażuje się również Janina Sobczak, która pełni w prezydium regionu funkcję sekretarza, pracując jednocześnie w krajowej komisji rewizyjnej. Szczecińscy leśnicy są bardzo aktywni, nie boją się różnych wyzwań i chętnie je podejmują z pożytkiem dla całej leśnej Polski. Czytaj dalej