W Skwierzynie obradowała Rada Regionu Zachodniego ZLP w RP

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie jest największą jednostką tego typu w Lasach Państwowych i pośród 17 dyrekcji przoduje w wielu dziedzinach, szczególnie w realizacji rozmaitych zadań gospodarczych. Przoduje również w ilości członków Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponad 1200 członków w 35 nadleśnictwach, biurze RDLP, Zespole Składnic oraz Ośrodku Transportu Leśnego tworzy Region Zachodni. Od chwili reaktywacji ZLP w RP jego przewodniczącym jest Bronisław Sasin, Honorowy Przewodniczący ZLP w RP, który kierował całym związkiem w latach 2012-2017. Wiceprzewodniczącym tego regionu, obok Waldemara Jedynaka, jest  Jarosław Szałata- obecny przewodniczący ZLP w RP. W działalność związkową regionu angażuje się również Janina Sobczak, która pełni w prezydium regionu funkcję sekretarza, pracując jednocześnie w krajowej komisji rewizyjnej. Szczecińscy leśnicy są bardzo aktywni, nie boją się różnych wyzwań i chętnie je podejmują z pożytkiem dla całej leśnej Polski.

W dniu 29 listopada 2017 roku w Skwierzynie spotkali się przewodniczący wszystkich organizacji zakładowych, członkowie Prezydium Regionu Zachodniego oraz Komisji Rewizyjnej, której od lat przewodniczy Henryk Naumuk.

fot 1

W przygotowanie spotkania Rady Regionu oraz w jego przebieg mocno zaangażował się Maciej Gerber- przewodniczący ZOZ przy Nadleśnictwie Skwierzyna, członek Rady Krajowej.

fot 2

Gośćmi posiedzenia Rady Regionu byli: Sławomir Kucal- Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr RDLP Szczecin (wieloletni, aktywny działacz ZLP), Grzegorz Majchrzak – Naczelnik Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Skwierzyna Witold Koss.

fot 3

Posiedzenie otworzył Bronisław Sasin, który przywitał wszystkich przewodniczących, uczestników spotkania oraz gości.

fot 4

W programie spotkania znalazło się wiele spraw i problemów, z którymi borykają się leśnicy:  zaopatrzenie w mundury, odzież i sprzęt bhp, ekwiwalent za korzystanie z samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych, sprawy dojazdów do pracy i delegowania, dopłaty do okularów korekcyjnych, niezbędnych do pracy i wiele innych. Naczelnik Sławomir Kucal omówił projekt nowych rozwiązań związanych z dodatkami funkcyjnymi. Pozostają one w niezmienionej od 2003 roku formule, która niebawem, na wniosek Prezydium Regionu Zachodniego, ma szanse ulec zmianie. Dyskutowano również o  bieżących sprawach związkowych oraz o obchodach 100 rocznicy działalności ZLP, które odbędą się na poziomie regionalnym 6-7 kwietnia 2018 w Pogorzelicy. Przyjęto budżet na rok 2018 oraz ustalono kalendarz imprez rekreacyjnych. O sprawach związkowych z terenu kraju oraz o wydarzeniach ogólnopolskich opowiadał Jarosław Szałata.

Nadleśniczy Witold Koss przedstawił charakterystykę Nadleśnictwa Skwierzyna i wszyscy wysłuchali jej z zainteresowaniem, bo przecież każdy las jest inny i budzi ciekawość leśników. Rozmawiano również wiele o konieczności należytej troski o dobry wizerunek leśników oraz o przykrych dla nas, niestety licznych, próbach godzenia w nasze dobre imię i godność.

 

Tekst: Jarosław Szałata

Fotografie- Region Zachodni ZLP