Publikacja związana z jubileuszem 100 lat ZLP w RP

Koleżanki i koledzy- członkowie Związku Leśników Polskich w RP

 

Zbliża się rok 2018 i jubileusz 100 lat działalności naszego związku obchodzony w szczególnym roku 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Przygotowujemy program jubileuszowych uroczystości oraz planujemy m.in. wydanie publikacji o naszym związku i jego członkach działających na przestrzeni lat 1918-2018 i dalej.

Zwracamy się zatem z prośbą o nadsyłanie materiałów, które mogą wzbogacić treść publikacji: fotografii, dokumentów, wspomnień dotyczących poszczególnych wydarzeń  i osób związanych ze związkiem.

Zachęcamy do własnych, najlepiej podpisanych imieniem i nazwiskiem krótkich wypowiedzi wspominających wydarzenia z życia związku oraz osoby zaangażowane w działalność związkową, jak również dotyczące naszych przyszłych działań.

Prosimy o nadsyłanie materiałów pocztą tradycyjną lub elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2017 roku na adres biura ZLP w RP w Warszawie. Każda osoba, której materiały zostaną wykorzystane przy tworzeniu publikacji ma gwarancję jej otrzymania. Liczymy na szeroką współpracę i zaangażowanie członków ZLP w RP w tworzenie jubileuszowej publikacji.

Jarosław Szałata