Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Zachodniego

24 lutego br w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach odbył się Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich Regionu Zachodniego w Szczecinie.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich Regionu Zachodniego w Szczecinie Bronisław Sasin, przywitał wszystkich przybyłych delegatów, w tym szczególnie Honorowego Członka Związku Henryka Zięciaka oraz emerytów Ludwika Prędkiewicza i Michała Tybiszewskiego.

W Zjeździe uczestniczyło 97 delegatów, (co stanowi 78% wybranych delegatów) reprezentujących 1230 członków.

 Na przewodniczącego obrad Zjazdu wybrano Jarosława Szałatę.

1B. Sasin przekazuje mikrofon Jarosławowi Szałacie – przewodniczącemu obrad. Pierwszy od lewej Waldemar Jedynak – wiceprzewodniczący ZLP w RP Regionu Zachodniego .

Sprawozdanie z działalności Rady ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie złożył przewodniczący Bronisław Sasin. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Henryk Naumuk. Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie za okres sprawozdawczy. Wybrano komisje zjazdowe.

Przewodniczący ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie Bronisław Sasin w asyście Wiceprzewodniczących: Waldemara Jedynaka i Jarosława Szałaty wręczyli odznaczenia związkowe.

Złotą Odznaką Związkową odznaczony został:

2Lech Antkowiak – Nadleśnictwo Myślibórz.

Srebrną Odznakę Związkową otrzymał:

3Wilhelm Brzozowski – Nadleśnictwo Mieszkowice.

 Brązową Odznakę Związkową otrzymali: 

  1. Włodzimierz Jędrzejczak – Nadleśnictwo Goleniów
  2. Rafał Waloszczyk – Nadleśnictwo Skwierzyna
  3. Paweł Ciechanowicz – Nadleśnictwo Drawno
  4. Rafał Ślozowski- Nadleśnictwo Trzciel

4

Dokonano wyborów uzupełniających członka Rady Regionu ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie oraz Delegatów na Zjazd Krajowy ZLP w RP.

W wyniku wyborów Członkiem Rady Regionu ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie został: Stanisław Hasiuk – Nadleśnictwo Sulęcin.

Delegatami na Zjazd ZLP w RP zostali wybrani:

  1. Ryszard Szczepan Kucharski
  2. Edyta Nazarczuk
  3. Kazimierz Mendak

W dyskusji głos zabrali delegaci: Jarosław Szałata, Stanisław Hasiuk, Jarosław Szlachetka, Maciej Gerber, Rafaela Kaczmarek, Grzegorz Łazorko, Ludwik Szulc, Robert Kawa, Dariusz Ciechański, Wilhelm Brzozowski, Sławomir Adamiak,  Janina Sobczak.

Dyskutanci:

5Stanisław Hasiuk – Nadleśnictwo Sulęcin.

6Maciej Wojciechowski – ZSLP Stargard.

7 Wilhelm Brzozowski – Nadleśnictwo Mieszkowice.

8Sławomir Adamiak – Nadleśnictwo Bolewice.

Do najważniejszych spraw poruszanych w dyskusji, wymagających rozwiązania należy zaliczyć:

– odprawy mieszkaniowe z tytułu opuszczania mieszkania służbowego, budowa kancelarii
– ryczałty za kancelarię,
– rekompensaty za opuszczanie mieszkań
– definicja leśniczówki
– delegowanie członków ZLP na Zjazdy i Spotkania
– jakość oraz zakup sortów BHP

Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie przyjął do realizacji 2 uchwały i 9 wniosków.

9Komisja Uchwał i Wniosków Janina Pięciak (pierwsza z lewej) , Maciej Gerber oraz protokolant Zjazdu Janina Sobczak.

Po przyjęciu Uchwał i Wniosków Przewodniczący Bronisław Sasin podsumował przebieg Zjazdu oraz podziękował wszystkim delegatom za udział w Zjeździe.

Sekretarz ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie
Janina Sobczak