Dzienne archiwum: 6 marca 2017

Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Zachodniego

24 lutego br w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach odbył się Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich Regionu Zachodniego w Szczecinie.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich Regionu Zachodniego w Szczecinie Bronisław Sasin, przywitał wszystkich przybyłych delegatów, w tym szczególnie Honorowego Członka Związku Henryka Zięciaka oraz emerytów Ludwika Prędkiewicza i Michała Tybiszewskiego.

W Zjeździe uczestniczyło 97 delegatów, (co stanowi 78% wybranych delegatów) reprezentujących 1230 członków.

 Na przewodniczącego obrad Zjazdu wybrano Jarosława Szałatę.

1B. Sasin przekazuje mikrofon Jarosławowi Szałacie – przewodniczącemu obrad. Pierwszy od lewej Waldemar Jedynak – wiceprzewodniczący ZLP w RP Regionu Zachodniego .

Czytaj dalej