Fotorelacja ze Zjazdu Krajowego ZLPwRP – Sękocin Stary 25–27.03.2015