Nowa organizacja zakładowa ZLP w RP przy Zespole Składnic LP w Stargardzie Szczecińskim

W marcu 2015 roku wśród pracowników Zespołu Składnic Lasów Państwowych powstała idea założenia Związku Zawodowego Leśników Polskich przy Zespole Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim. Dnia 18.03.2015 r. został powołany Komitet Założycielski, a 15.04.2015 roku odbyło się pierwsze zebranie wyborcze.
Członków nowej organizacji zakładowej przywitał Dyrektor Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim Marcin Łuczak – foto poniżej.

Nowy obraz

W zebraniu uczestniczyło 36 członków.

Nowy obraz (2)Nowy obraz (1)

W trakcie zebrania przeprowadzone zostały wybory władz organizacji zakładowej.
– do Prezydium Rady Zakładowej zostali wybrani:
1. Przewodniczący – Maciej Wojciechowski
2. Z-ca przewodniczącego – Bogdan Marek
3. Sekretarz – Marta Szlagowska
4. Skarbnik – Irena Grzybowska
5. Członek – Małgorzata Macyszyn
6. Członek – Stefan Skórzewski
7. Członek – Janusz Kusowski
– do Komisji Rewizyjnej :
1. Róża Rąbek
2. Małgorzata Porzycka
3. Janusz Bilicki
Ponadto wybrano delegatów na Zjazd Regionu Zachodniopomorskiego ZLP w RP
1. Marta Szlagowska
2. Janusz Kusowski
3. Janusz Bilicki
Spotkanie swoją obecnością zaszczycił Przewodniczący Związku Leśników Polskich, Przewodniczący Bronisław Sasin.
Nowopowstała organizacja ogółem liczy 47 członków.

Maciej Wojciechowski