Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Warszawa 26-27.01.2015 r.

W nowej siedzibie Dyrekcji Generalnej odbyło się w dniach 26-27 stycznia  br. posiedzenie Prezydium Rady Krajowej. Głównym tematem było wypracowanie stanowiska Związku Leśników Polskich w RP w zakresie polityki mieszkaniowej, celem przedstawienia ich Ministrowi Środowiska podczas zaplanowanego spotkania w dniu 27.01.2015.

Treść wniosków wypracowanych przez Prezydium została uzgodniona  z przedstawicielami Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa ZZ „ Budowlani”, którzy uczestniczyli w posiedzeniu w dniu 27.01.2015. Nowy obraz3     Nowy obraz1

Członkowie Prezydium  ZLP w RP podczas obrad

 Na posiedzeniu podsumowana została, przez przedstawicieli firmy Mentor i Medicover, akcja wdrażania Pakietu Zdrowie oraz Ubezpieczeń grupowych dla pracowników Lasów Państwowych. Aktualnie Medicover ubezpiecza 272 jednostki LP i obejmuje 16224 pracowników i ich rodzin. Umowy ubezpieczeń grupowych natomiast podpisały 266 jednostki LP.  Przedstawiciele firmy Medicovr omówili również propozycje profilaktyki chorób odkleszczowych, w tym utworzenia Centrum Leczenia  Boreliozy oraz uruchomienia poradni leczenia boreliozy – 12 lokalizacji w kraju.

W drugim dniu na posiedzeniu Prezydium omówiona została sprawa przyspieszenia  przekazania do DGLP projektu planu pozyskania i sprzedaży na 2016 r. w terminie do 30.06.2015 r. Powyższa dyspozycja spowodowała konieczność przyspieszenie prac terenowych do opracowania szacunków brakarskich. W wielu regionalnych dyrekcjach LP wyznaczono termin dostarczenia szacunków brakarskich najpóźniej do  końca maja br. Leśnicy z terenów górskich i podgórskich są zaskoczeni takimi decyzjami, nie uwzględniającymi specyfiki warunków pogodowych i przyrodniczych w tych terenach.

Postanowiono zwrócić się do Dyrektora Generalnego L z wnioskiem o przesuniecie terminu sporządzenia szacunków brakarskich na 2016 rok do 30 czerwca br.

Nowy obraz (2)Wspólne posiedzenie członków Prezydium ZLP w RP i Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa ZZ „Budowlani”