Posiedzenie Rady Okręgu Związku Leśników Polskich okręgu „Małopolska”

W dniu 19.01.2015 roku odbyło się na terenie Nadleśnictwa Krościenko posiedzenie Rady Okręgu Związku Leśników Polskich  okręgu „Małopolska” przy RDLP w Krakowie z/s w Krościenku.
W posiedzeniu Rady wziął udział Przewodniczący ZLP w RP  Bronisław Sasin oraz gospodarz Nadleśnictwa Krościenko  Nadleśniczy Olaf Dobrowolski.

n-czy + przew.                                                           Od lewej Nadleśniczy Olaf Dobrowolski.

Przewodniczący RO Józef Stec przywitał przybyłych przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych ZLP z terenu RDLP Kraków oraz zaproszonych gości.

członkowie RO MałopolskaNa pierwszym planie: Krystyna Sowa- sekretarz RO Małopolska, członek Krajowej Komisji  Rewizyjnej ZLP w RP.

członkowie RO Małopolska 2 Na pierwszym planie: Józef Łapka – członek Rady Krajowej ZLP w RP.

W trakcie spotkania omówiono :
-sprawy finansowe-wynagrodzenia pracowników za 2014 r. w tym nagrody,
-sprawy mieszkaniowe, sprzedaż oraz ewentualne ekwiwalenty,
-sprawy ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów     służbowych,
-omówiono protokół nr 24 ( P Z U Z P) w tym również środki ochrony indywidualnej i odzież robocza,
-sprawy ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

W dalszej części spotkania podziękowano odchodzącemu na emeryturę kol. Edwardowi Krupa inż. nadzoru   z Nadleśnictwa Limanowa członkowi RO        i delegatowi na zjazd ZLP w RP za długoletnią działalność na rzecz związków    oraz za przepracowanie w LP ponad 43 lata. Podziękowania również złożono    kol. Aleksandrowi Przesławskiemu leśniczemu z Nadleśnictwa Nowy Targ za duży wkład pracy na rzecz związku oraz za długoletnią pracę w LP –ponad 44 lata.

odzn. Aleksander Przesławski upominkiOdznaczenie Aleksandra Przesławskiego i Bogusława Młynarczyka.

Przewodniczący ZLP w RP wręczył odznaczenia związkowe „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Srebrną odznaką zostali odznaczeni :
– kol. Aleksander Przesławski z N-ctwa Nowy Targ
– kol. Bogusław Młynarczyk     z N-ctwa Niepołomice

Brązową odznaką został odznaczony
-kol. Tomasz Ryba z N-ctwa Dębica

 

 Przewodniczący RO J.Stec

Foto Krystyna Sowa