Spotkanie z Ministrem Środowiska

W dniu 27stycznia 2015 r., na prośbę Związku Leśników Polskich w RP,  doszło do spotkania z Ministrem Środowiska w gmachu ministerstwa.

W spotkaniu, oprócz Ministra Macieja Grabowskiego, uczestniczyli:

 • Piotr Otawski – Podsekretarz  Stanu, Główny Konserwator Przyrody,
 • Piotr Kaczyński – Szef Gabinetu Politycznego,
 • Maria Zachwatowicz – Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody.

Ze strony związkowej uczestniczyli:

 • Bronisław Sasin – Przewodniczący ZLP w RP
 • Jerzy Mili szewski, Krzysztof Górski, Zbigniew Czeryba – Wiceprzewodniczący ZLP w RP
 • Paweł Kania, Grzegorz Cekus, Andrzej Borkowski, Dariusz Kowalewski, Józef Stec,
 • Urban Kolman –  Członkowie Prezydium ZLP w RP
 • Piotr Albrzykowski – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa
 • ZZ „ Budowlani”
 • Piotr Nalewajek – Członek  KSPL ZZ „ Budowlani”

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” nie przybyli na spotkanie.

Nowy obraz5 Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

 1. Politykę  mieszkaniową, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność wprowadzenia odprawy  dla opuszczających mieszkania służbowe – szczegóły w załączonych wnioskach, które przekazano Ministrowi Środowiska. W wyniku dyskusji i wymiany poglądów uzgodniono, że konieczne są dalsze szczegółowe rozmowy w celu wypracowania kompleksowej polityki mieszkaniowej w Lasach Państwowych. Ustalono najbliższy możliwy termin rozmów po 10 lutym br., w których powinni uczestniczyć przedstawiciele Dyrektora Generalnego LP, przewodniczący central związkowych działających w LP. Do zorganizowania spotkania zobowiązał się Szef Gabinetu Politycznego Piotr Kaczyński.
 2. Problem ochrony Puszczy Białowieskiej, ze szczególnym naciskiem na powstrzymanie reorganizacji nadleśnictw, działających w obszarze Puszczy Białowieskiej, a także ochrony drzewostanów świerkowych. Przedstawiając powyższe Związek leśników Polskich w RP wniósł o odstąpienie od reorganizacji Nadleśnictw z obszaru Puszczy Białowieskiej i poddanie projektu zmian pod publiczną dyskusję z udziałem zainteresowanych stron, bez pomijania organizacji związkowych tak lokalnych jak i ogólnokrajowych. Wg informacji Podsekretarza Stanu Piotra Otawskiego przygotowywany jest projekt GDLP, w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska, dotyczący przyszłości regionu i społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim pracowników zatrudnionych w nadleśnictwach z terenu Puszczy Białowieskiej. Wnioski związków tutaj.
 3. Używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych. Zwrócono się z prośbą o pomoc w sprawie zmiany rozporządzenia  dotyczącego ustalenia nowej stawki za przejechany 1 km pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych, co najmniej do poziomu wg projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 7 grudnia 2011 r. Wskazano na konieczność  wprowadzenia mnożników za jazdę w terenie w wysokości  1,2-1,5 stawki podstawowej za 1 km, w zależności od warunków terenowych. Przedstawiono pismo jakie zostało skierowane do Pani Premier RP w tej sprawie w dniu 7 stycznia 2015 r.- pismo w załączeniu. Tutaj

Na zakończenie spotkania wykonano wspólne zdjęcie.

Nowy obraz (4)