Reakcja ZLPwRP na plany reorganizacji Nadleśnictw z obszaru Puszczy Białowieskiej

Związek Leśników Polskich w RP wnosi o odstąpienie od reorganizacji Nadleśnictw z obszaru Puszczy Białowieskiej i poddanie projektu zmian pod publiczną dyskusję z udziałem zainteresowanych stron, bez pomijania organizacji związkowych tak lokalnych jak i ogólnokrajowych.

Z takim wnioskiem wystąpił Związek Leśników Polskich do Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Poniżej treść pism:
do Ministra
do Dyrektora