Strategia LP na lata 2014-2030

Poniżej publikujemy dokument  „Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe na lata 2014–2030”. W dokumencie tym określono misję, wizję i cele strategiczne oraz przedsięwzięcia niezbędne do ich osiągnięcia. Publikacja, ma charakter wszechstronny, dotykający wszystkich istotnych sfer, wyznaczający kierunki rozwoju naszej organizacji na okres najbliższych szesnastu lat.
Dokument, został przygotowany przez specjalistyczną firmę zewnętrzną
we współpracy z zespołem projektowym, składającym się z pracowników o dużym doświadczeniu, znających bardzo dobrze realia funkcjonowania Lasów Państwowych oraz potrafiących określić ich potrzeby i kierunki przyszłych zmian.

Ewentualne uwagi prosimy kierować na ręce przewodniczących Rad Regionów.

Tutaj do pobrania Strategia LP