Dzienne archiwum: 6 lutego 2014

Apel Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

Drodzy sympatycy lasów !

W dniach 23-24 stycznia bieżącego roku, rząd w ekspresowym tempie, przeprowadził przez Sejm nowelizację Ustawy o Lasach nakładając na Lasy Państwowe ogromne obciążenia finansowe –   w latach 2014-2015 kwoty 1,6 mld zł. ( po 0,8 mld zł rocznie), a od 2016 roku Lasy Państwowe mają co roku wpłacać do budżetu państwa kwotę 120-150 mln zł (2 proc. rocznych przychodów) i to niezależnie od wyniku finansowego.   Działo się to przy sprzeciwie środowisk związanych z lasami i z pominięciem konsultacji społecznej. Rząd w sposób arogancki i nieprzemyślany nałożył na Lasy Państwowe daninę, która w kolejnych latach może doprowadzić do zapaści finansowej jednego z niewielu dobrze działających przedsiębiorstw państwowych.

Czytaj dalej