Apel Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

Drodzy sympatycy lasów !

W dniach 23-24 stycznia bieżącego roku, rząd w ekspresowym tempie, przeprowadził przez Sejm nowelizację Ustawy o Lasach nakładając na Lasy Państwowe ogromne obciążenia finansowe –   w latach 2014-2015 kwoty 1,6 mld zł. ( po 0,8 mld zł rocznie), a od 2016 roku Lasy Państwowe mają co roku wpłacać do budżetu państwa kwotę 120-150 mln zł (2 proc. rocznych przychodów) i to niezależnie od wyniku finansowego.   Działo się to przy sprzeciwie środowisk związanych z lasami i z pominięciem konsultacji społecznej. Rząd w sposób arogancki i nieprzemyślany nałożył na Lasy Państwowe daninę, która w kolejnych latach może doprowadzić do zapaści finansowej jednego z niewielu dobrze działających przedsiębiorstw państwowych.

Tak wysokie dodatkowe obciążenie podatkowe może ograniczyć realizację zaplanowanych inwestycji i zmusić Lasy Państwowe do znaczącego ograniczenia planów rozwojowych. Może też pozbawić firmę rezerw na likwidację klęsk żywiołowych i pożarów wielkoobszarowych, oraz środków niezbędnych na odbudowę zniszczonych ekosystemów. Nie wykluczone będą również ograniczenia zadań z zakresu społecznej i rekreacyjnej funkcji lasów, edukacji leśnej, ochrony przyrody i odbudowy populacji chronionych gatunków zwierząt itp.

Rząd obiecuje, że znaczna część pieniędzy odebranych lasom (rocznie ok. 650 mln – 80%) zostanie przeznaczona na rozbudowę dróg lokalnych, ale nie zgodził się z propozycją leśników, aby te pieniądze zostały bezpośrednio skierowane do samorządów.

Lasy Państwowe jako jedyne w Europie, utrzymują się  z dochodów własnych i nie obciążają budżetu państwa. W innych państwach lasy są dotowane kwotami rzędu 100 € na każdy hektar.

Lasy Państwowe przeszły wiele restrukturyzacji, w tym restrukturyzację zatrudnienia. Pomimo wzrostu zadań w zakresie pozyskania drewna, wysokich wymogów w zakresie ochrony przyrody i coraz częstszych klęsk żywiołowych, zatrudnienie zmniejszyło się ze 134 tysięcy w 1990 roku do 25,6 tys. w roku ubiegłym.

Intencje rządu są niejasne i nieuczciwe.  Obietnice przeznaczenia pieniędzy na drogi słyszeliśmy również wiele lat temu, kiedy to podatek drogowy został wliczony w cenę paliwa. Okazało się jednak, że politycy składają obietnice  podczas kampanii wyborczej a później o nich zapominają.

Mając na uwadze dobro lasów i ich powszechną dostępność pamiętajmy przy urnach wyborczych, kto nastaje na ich suwerenność i państwowy charakter. Zwłaszcza, że przed nami kilka wyborczych lat. Nie dajmy się omamić jedynie obietnicami, a wrzucając kartkę wyborczą pamiętajmy o działaniach podjętych na szkodę lasów , państwa i jego obywateli.
Za Radę Krajową Związku  Leśników Polskich w RP
Przewodniczący Bronisław Sasin