Komunikat

W dniu 30 sierpnia 2013 r. na zaproszenie przewodniczącego OPZZ Jana Guza odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych nie należących do OPZZ.

W spotkaniu, ze strony Związku Leśników Polskich w RP, uczestniczył przewodniczący Bronisław Sasin.

Przewodniczący OPZZ omówił stanowisko trzech central związkowych- OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność” wobec polityki rządu, dlaczego związki zawodowe zawiesiły swój udział w pracach Trójstronnej Komisji  do Spraw Społeczno-Gospodarczych i powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy oraz jak będą przebiegały Ogólnopolskie Dni Protestu w Warszawie w dn. 11-14 września br.

Zebrani przedstawili najważniejsze problemy swoich środowisk i dokonali oceny sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju oraz wyrazili poparcie a niektórzy zadeklarowali udział swoich organizacji w Ogólnopolskich Dniach Protestu w dn. 11-14.09.br.

Związek Leśników Polskich w RP nie zadeklarował udziału w manifestacjach jednak popiera żądania m.in.:

  • – wycofania niekorzystnych ostatnich zmian w Kodeksie Pracy,
  • – przyjęcia ustawy wymuszającej szybszy wzrost płacy minimalnej,
  • – wycofania się z wprowadzonego podwyższonego wieku emerytalnego,
  • – ograniczenia stosowania umów śmieciowych,
  • – wprowadzenia pakietu zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony zdrowia oraz dostępu do bezpłatnej edukacji.