Krótka informacja ze spotkania z Dyrektorem Generalnym LP

W dniach 2-3 września 2013 w Jedlni odbyły się rozmowy związków zawodowych z Dyrektorem Generalnym LP Adamem Wasiakiem. Ponownie zostały omówione poszczególne wnioski z maja br. Ustalono sposób realizacji niektórych z nich oraz uzgodniono ścieżkę dalszego postępowania z wnioskami dot. m.in. polityki mieszkaniowej, zasad naliczania czynszów, dodatków transportowych oraz polityki płacowej na 2014 rok, w tym podwyższenia wartości punktu.

Dyrektor Generalny LP poinformował, że nagroda za III kwartał br. zostanie uruchomiona w wysokości identycznej jak za II kwartał br. i zostanie wypłacona do 10 października br.