Miesięczne archiwum: październik 2013

Komunikat ze spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z przedstawicielami organizacji Związków Zawodowych szczebla krajowego działających w Lasach Państwowych, które odbyło się w dniu 18 października 2013 r.

Spotkanie otworzył dyrektor generalny LP Adam Wasiak, który powitał uczestników ,a następnie poprosił Naczelnika Jerzego Kaprala, o dalsze poprowadzenie spotkania w części dotyczącej umundurowania.

 1. Sprawy dotyczące umundurowania.

Nacz. Jerzy Kapral poinformował o zakończeniu opracowania przez firmę zewnętrzną nowej koncepcji ubioru leśnika, który został zaprezentowany w dalszej części spotkania. Następnie Jerzy Kapral przedstawił przyczyny zmiany ilości punktów przypisanych poszczególnym elementom umundurowania. Przyczyną tej zmiany wprowadzonej Zarządzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego LP z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika. Poinformował o otrzymywanych wnioskach z jednostek organizacyjnych LP (zostały przedstawione wnioski pisemne m.in. RDLP w Poznaniu). Nowa wartość punktowa części umundurowania została wyceniona na podstawie uśrednionej ceny uzyskanej przez ZPUH w Olsztynie i ZUP w Łodzi w wyniku przetargów. Uczestnikom spotkania została przedstawiona prezentacja – koncepcja ubioru leśnika 2013. Następnie Pani Anna Wawrzycka–Jatczak omówiła poszczególne elementy kolekcji wskazując na skład tkanin, z których zostały wykonane i ich właściwości użytkowe oraz funkcjonalność wzornictwa. Czytaj dalej

Informacja ze spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z przedstawicielami organizacji Związków Zawodowych szczebla krajowego działających w Lasach Państwowych które odbyło się w dniach 2-3 września 2013 roku

W dniach 2-3 września 2013 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisko odbyło się spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z przedstawicielami organizacji związkowych.

Spotkanie otworzył dyrektor generalny LP Adam Wasiak, który powitał uczestników, a następnie poprosił z-cę dyrektora ds. ekonomicznych Krzysztofa Janeczko, o przedstawienie aktualnej informacji ekonomicznej LP. Pan Krzysztof Janeczko przedstawił wyniki ekonomiczne LP po 7 miesiącach 2013 r. w odniesieniu do planu finansowo-gospodarczego LP na 2013 r. Podkreślił, że LP mają dodatni wynik finansowy, który jest wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. Przedstawił, także zaawansowanie wykonania planu zatrudnienia na 2013 r, który kształtuje się na poziomie 98,5%. Poinformował o pracach związanych z tworzeniem prowizorium planu finansowo-gospodarczego LP na 2014 r. Jednostkom organizacyjnym LP zostały przekazane wytyczne w sprawie zasad budowy prowizorium planu. Czytaj dalej

Wizyta członków Związku Leśników Polskich w RP w Rumunii

W dniach 7 -11 października br.  członkowie Związku Leśników Polskich w RP uczestniczyli  w wyjeździe szkoleniowo – zawodowym do Rumunii w ramach  współpracy związków zawodowych branży leśnej. Była to jednocześnie rewizyta po spotkaniu rumuńskich leśników i związkowców  w Polsce w lipcu br.

Przejazd autokarem w drodze do Bukaresztu z Warszawy przez Katowice odległego od Warszawy o ok. 1500 km trwał ( z przerwami na noclegi i posiłki) 48 godzin. DSCN2679 Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Regionu Pomorskiego ZLP w RP

2 października 2013 roku w Pieczyskach k. Bydgoszczy, odbyło się Posiedzenie Rady Regionu Pomorskiego ZLP w RP. Oprócz członków Rady Regionu, w Posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:

 • Przewodniczący Związku Leśników Polskich w R.P. Bronisław Sasin,
 • Dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Różanna Karol Pawlicki.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Regionu Pomorskiego  ZLP w RP January Szajda.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Czytaj dalej

Negocjacje z Dyrektorem Generalnym LP oraz posiedzenie Prezydium Rady ZLP w RP

W dniu 18 października br. odbędzie się spotkanie central związkowych z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych w siedzibie DGLP.

Tematyka spotkania :

 1. zasady ustalania wysokości czynszu za najem budynków i lokali mieszkalnych,
 2. zasady naliczani podatku od nieruchomości,
 3. zasady opuszczania lokalu niezbędnego z zasobów LP przez pracowników, emerytów i rencistów LP,
 4. sprawy mundurowe.

Natomiast w dn. 24 października br. odbędzie się  posiedzenie Prezydium Rady Krajowej ZLP w RP. Program posiedzenia przewiduje :

 1. informację o ustaleniach z Dyrektorem Generalnym LP,
 2. ustalenie programu organizacji obchodów 95 lecia ZLP w RP,
 3. omówienie spraw organizacyjno-finansowych Związku,  w tym  realizacja składek za 2013 r.
 4. uzgodnienie projektu  budżetu na 2014 r.
 5. informację z działalności Spółek,
 6. ustalenie planu pracy Prezydium i Rady,
 7. informację o przygotowaniach do Turnieju Szachowego I kw. 2014 r.,
 8. sprawy różne i dyskusja.

Po zakończeniu w/w spotkania i posiedzenia  zostaną ogłoszone komunikaty.

                                                                                                      Bronisław Sasin