WESPRZYJ FUNDACJĘ „POMOC LEŚNIKOM”

Fundacja zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie 21 września 2001 roku. Od 24 października 2004 r. Fundacja „Pomoc Leśnikom” w Krośnie jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego pod  numerem KRS 0000040564.
Zgodnie ze statutem pomoc świadczona jest w formie refundacji kosztów leczenia, możliwe jest też finansowe wsparcie osób w trudnych sytuacjach losowych.  Członkowie organów fundacji wykonują swe funkcje społecznie, nie pobierając też ekwiwalentu za przejazdy na posiedzenia.
Wyrazem uznania dla społecznych działań było przyznanie Fundacji tytułu „Leśnej instytucji roku 2007” przez Kapitułę „Przeglądu Leśniczego”. 

Każdy Leśnik i jego rodzina może z niej skorzystać i każdy może wesprzeć Fundację.

I Ty możesz pomóc leśnikom!

Wystarczy, że 1,5% swojego podatku zadysponujesz na rzecz Fundacji Pomoc Leśnikom, będącej organizacją pożytku publicznego.
Zasady udzielania pomocy dostępne są na stronie internetowej www.krosno.lasy.gov.pl
w zakładce „Fundacja Pomoc Leśnikom”. Składając roczne zeznanie podatkowe można przekazać 1,5% swego podatku dochodowego na rzecz „Fundacji Pomoc Leśnikom” w Krośnie podając w PIT nr KRS Fundacji: 0000040564.
Link do strony: https://www.krosno.lasy.gov.pl/fundacja-pomoc-lesnikom

Nr konta bankowego: BNP PARIBAS O/Krosno 24 2030 0045 1110 0000 0024 6150

Adres do korespondencji: Fundacja Pomoc Leśnikom w Krośnie
 ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno e-mail: fundacja@krosno.lasy.gov.pl tel.: (13) 43 44 289

Szczegóły w linku: Wesprzyj Fundację „Pomoc Leśnikom” – Aktualności – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie – Lasy Państwowe