Diamenty Forbesa 2019 dla Sanatorium Leśnik – Drzewiarz w Krynicy – Zdroju

Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy – Zdroju otrzymało prestiżowy tytuł Diamenty Forbesa 2019. W zestawieniu najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce znalazło się na 19 miejscu na liście regionalnej i 297 lokacie w skali kraju.   

Statuetka i pamiątkowy album Diamenty Forbesa 2019 dla Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy Zdroju.

Diamenty Forbesa to ranking najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce, przygotowywany co roku przez firmę Bisnode Polska (przedsiębiorstwo zajmujące się gromadzeniem, opracowaniem i dostarczaniem informacji gospodarczej) oraz redakcję miesięcznika „Forbes”.

Aby znaleźć się w gronie laureatów trzeba spełnić kilka kryteriów: złożyć sprawozdanie finansowe do KRS, wykazać dodatni wynik finansowy oraz wartość kapitałów własnych. Na tej podstawie powstaje baza ponad 3,5 tys. przedsiębiorstw, którym Bisnode Polska przyznała pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy. Na liście Diamentów Forbesa są więc przedsiębiorstwa, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość.

Nagrodzone firmy dzielone są na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym. Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy Zdroju  znalazło się w gronie firm małych z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł na 19 miejscu na liście regionalnej, obejmującej firmy z województwa małopolskiego, oraz zajęło 297 lokatę w skali kraju.

Fot. Agata Dąbrowska
Katarzyna Jasielec-Wilkołek, Kierownik Działu Lecznictwa odbiera nagrodę dla Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy Zdroju.

Sanatorium „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy – Zdroju to ośrodek uzdrowiskowy, którego współwłaścicielem jest Związek Leśników Polskich w RP, najliczniejszy związek zawodowy w Lasach Państwowych. Oferta sanatorium na wypoczynek o każdej porze roku jest skierowana do wszystkich osób indywidualnie planujących poprawę stanu zdrowia.

„Forbes” to największy i najbardziej znaczący na polskim rynku opiniotwórczy magazyn społeczno-ekonomiczny, skierowany do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Katarzyna Gozdek-Pawłowska