Miesięczne archiwum: maj 2019

Stypendia ZLP w RP dla absolwentów szkół leśnych

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP sfinansowała stypendia dla uczniów szkół leśnych ostatnich klas. Każda z 13 placówek otrzymała po 1500 zł dla najlepszych abiturientów. Przedstawiciele ZLP w RP z poszczególnych regionów osobiście wręczali specjalnie w tym celu przygotowane pamiątkowe dyplomy podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, które odbyło się 26 kwietnia br.

Od lewej: Jolanta Gąszczyk – Szulkowska – dyrektor Technikum Leśnego w Warcinie, Krzysztof Górski – Wiceprzewodniczący ZLP w RP, laureaci stypendiów z Technikum Leśnego w Warcinie – Kacper Szymanowski  i Patrycja Sikorska.

Czytaj dalej

Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego

16 kwietnia 2019 roku odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego. Obecnych na Zjeździe było 90 spośród 100 wybranych delegatów reprezentujących 728 członków naszego Związku.

Otwarcia Zjazdu po wprowadzeniu Sztandaru Regionu dokonał kol. Andrzej Borkowski – Przewodniczący Regionu.

Przywitał wszystkie delegatki i delegatów przybyłych na Zjazd.

Czytaj dalej

XXVII Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 24-27 kwietnia br. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a dokładniej Nadleśnictwa Radom, w Leśnym Ośrodku Edukacyjny im. red. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisku odbyły się XXVII Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Jak co roku zawody objął patronatem Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

(foto Beata Czerniak)

W tegorocznej edycji turnieju Królewskiej Gry udział wzięło 51 zawodników, w tym 45 leśnych szachistów z Polski oraz 3 szachistów z Węgier i 3 z Rumuni. Wśród polskich zawodników znalazł się po raz kolejny Krzysztof Janeczko – Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Ekonomicznych z nastoletnim synem Jakubem, który jako debiutant uzyskał wysoką lokatę w turnieju szachów błyskawicznych. Przy szachowych stolikach spotkali się pracownicy niemalże wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Nie zabrakło również emerytowanych pracowników LP. W Mistrzostwach uczestniczyli także reprezentanci szkół leśnych: Andrzej Kania – emeryt z Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce – Letnisku, Marta Michalska – nauczyciel z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku i Adam Nadolny – tegoroczny maturzysta z Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie.

Czytaj dalej

Dodatkowa ochrona życia i zdrowia leśników oraz wpływ na przyszłość z PPK

Warto dobrze zadbać o bezpieczeństwo własne oraz najbliższych. Przypominam, że w efekcie negocjacji prowadzonych intensywnie także przez Radę Krajową Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej z współpracującym z nami od lat brokerem ubezpieczeniowym Mentor od 01 maja 2019 r. każdy ubezpieczony w Grupowym Ubezpieczeniu na Życie w PZU ma możliwość rozszerzenia swojego ubezpieczenia. Polisa może teraz zawierać rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o dodatkową ochronę na wypadek śmierci oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu. Atrakcyjny, nowy produkt PZU jest dedykowany leśnikom i charakteryzuje się bardzo niską składką w relacji do wypłacanych świadczeń ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie gwarantuje bardzo wysokie wypłaty świadczenia w przypadku zdarzenia losowego przy stosunkowo niewielkiej dodatkowej składce miesięcznej. Jest ona  potrącana przez pracodawcę z wynagrodzenia na podstawie złożonej deklaracji, tak jak praktykowano dotychczas.
Pracownicy PZU Życie będą w najbliższym czasie odwiedzać jednostki organizacyjne Lasów Państwowych z rozszerzoną ofertą  i w przypadku akceptacji warunków, będą pomagali w załatwianiu wszelkich formalności. Szczegóły na załączonej ulotce i w ofercie firmy Mentor:  

Osoba do kontaktu: Jacek Zbróg, Z-ca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych, tel. +48 22 654 12 50, tel. kom.  508 273 019, email: jacek.zbrog@mentor.pl

Czytaj dalej

Pracowniku – pomyśl i zdecyduj o programie dla siebie


Niezależnie od wcześniej prowadzonych rozmów, jesienią 2018 roku zwróciłem się pisemnie do Dyrektora Generalnego LP z poniższym wnioskiem:

Sprawa Pracowniczych Programów Emerytalnych i Pracowniczych Programów Kapitałowych – wnioskuję o jak najszybsze podjęcie rozmów w tej ważnej sprawie i wypracowanie wspólnego stanowiska.

Jak do tej pory nie było jeszcze konkretnych ustaleń w sprawie, jednak jestem w bieżącym kontakcie z Panią Pauliną Bień – Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi DGLP i zachęcam do zainteresowania sprawą poprzez śledzenie portalu https://www.mojeppk.pl/

Czytaj dalej