V Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Związku Leśników Polskich Regionu Gdańskiego

22 kwietnia 2016 roku w siedzibie Nadleśnictwa Kolbudy odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Leśników Polskich Regionu Gdańskiego.

DSC_8956_1

Dariusz Kowalewski, Przewodniczący ZLP Regionu Gdańskiego, otwiera obrady. 

Dariusz Kowalewski, Przewodniczący ZLP Regionu Gdańskiego, rozpoczął zebranie od powitania zaproszonych Gości – Andrzeja Gajowniczka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbudy, Bronisława Sasina – Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP oraz Delegatów Związku.

Następnie głos zabrał Nadleśniczy Andrzej Gajowniczek, który przywitał wszystkich serdecznie, przedstawił krótką charakterystykę Nadleśnictwa Kolbudy oraz życzył nam owocnych obrad.

DSC_8963_2

Głos zabiera  Andrzej Gajowniczek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbudy.

Kolejnym prelegentem był Bronisław Sasin – Przewodniczący ZLP w RP, który podziękował za zaproszenie na Zjazd, przywitał wszystkich Delegatów biorących w nim udział oraz przedstawił tematy, które będzie omawiał w toku dalszych obrad.

DSC_8972_3

Przemawia Bronisław Sasin – Przewodniczący ZLP w RP.

W dalszej części spotkania Przewodniczący Dariusz Kowalewski przedstawił sprawozdanie z działalności ZLP Regionu Gdańskiego w kadencji obejmującej lata 2011 – 2016. Najważniejszym wydarzeniem był w tym czasie XXVI  Rajd Leśnika, „Na Jantarowym Szlaku” w 2014 roku.

Sprawozdanie z kontroli działalności ZLP Regionu Gdańskiego przedstawił kol. Mariusz Pałys – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie, kol. Pałys złożył wniosek o udzielenie Prezydium Rady absolutorium za miniony okres.

DSC_8967_4

Mariusz Pałys – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej składa sprawozdanie z kontroli działalności ZLP Regionu Gdańskiego. 

Po  uzyskaniu absolutorium, przystąpiono do realizacji dalszej części porządku Zjazdu – wyboru władz ZLP Regionu Gdańskiego. W czasie liczenia głosów przez komisję mandatowo – skrutacyjną, kol. Bronisław Sasin omawiał główne kierunki działania Związku na szczeblu krajowym. Tematyka rozmów dotyczyła m. in. spraw mieszkaniowych, płac, umundurowania, ,,kilometrówek” oraz kwestii negocjowanych podczas prac nad ujednoliceniem PUZP.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Związku Leśników Polskich Regionu Gdańskiego na następną kadencję (2016 – 2021) został kol. Dariusz Kowalewski z Nadleśnictwa Starogard. Członkiem Rady Krajowej Związku został kol. Andrzej Tomana z Nadleśnictwa Kaliska.

Skład Władz ZLP Regionu Gdańskiego przedstawia się następująco: 

Prezydium Rady Regionu :

1. Przewodniczącym Rady Regionu Gdańskiego Związku Leśników Polskich został:

     – Dariusz Kowalewski – Nadleśnictwo Starogard

2. Wiceprzewodniczącymi Rady Regionu Gdańskiego ZLP zostali:

      – Mirosław Caban – Nadleśnictwo Kwidzyn, skarbnik Rady Regionu

      – Zbigniew Klawikowski – Nadleśnictwo Gdańsk

3.  Członkami Prezydium zostali:

      – Grzegorz Głowacki – Nadleśnictwo Starogard, sekretarz Rady Regionu

      –  Hubert Hagno – Nadleśnictwo Kolbudy

Członkiem Rady Krajowej został:

     –  Andrzej Tomana – Nadleśnictwo Kaliska

Delegatami na Zjazd Krajowy Związku Leśników Polskich w RP zostali:

     – Malwina Remiasz – ZPD LP Lębork

     – Mirosław Caban – Nadleśnictwo Kwidzyn

     – Marek Graban – Nadleśnictwo Lubichowo

     – Paweł Bukowski – Nadleśnictwo Kolbudy

Komisja Rewizyjna

1. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został:

     – Mariusz Pałys – Nadleśnictwo Kaliska

2. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

      – Karol Skonieczny – Nadleśnictwo Starogard

      – Hubert Ginter – Nadleśnictwo Kaliska

Na zakończenie Zjazdu Przewodniczący ZLP w RP – Bronisław Sasin oraz  Nadleśniczy – Andrzej Gajowniczek złożyli gratulacje wybranym władzom związku, życząc sukcesów w działalności związkowej.

Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy pozowali do wspólnej fotografii na tle siedziby Nadleśnictwa Kolbudy.

DSC_8986_5

Uczestnicy V Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego ZLP Regionu Gdańskiego. 

Dariusz Kowalewski

Przewodniczący ZLP Regionu Gdańskiego