Prześlij wniosek do Komisji Statutowej

 

napisz-do-nas

Komisja Statutowa, powołana po ostatnim Zjeździe Sprawozdawczym Związku, przyjmuje wnioski dotyczące nowych zapisów do Statutu ZLP w RP. 

Przypominamy, że propozycje zmian w treści Statutu ZLP w RP można przesyłać mailowo, na specjalnie w tym celu utworzony adres: zlp.statut@op.pl Czekamy na zgłoszenia.

Więcej informacji: http://zlpwrp.pl/blog/2016/04/07/zlp-w-rp-ma-nowa-komisje-statutowa/